Η Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ κατέθεσε προσφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενέργησε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών / Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών με θέμα «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου».

Το σύστημα, θα αποτελείται από τρεις μη επανδρωμένους σταθμούς επιτήρησης στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Μαρώνειας και Σαμοθράκης και από ένα Κέντρο Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στον λιμένα Αλεξανδρούπολης. Κάθε σταθμός επιτήρησης θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του λιμενικού σώματος επί 24ώρου βάσεως.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, την εκπαίδευση χειριστών, εποπτών και τεχνικών στη λειτουργία, τον χειρισμό, τη συντήρηση και τις επισκευές του συστήματος.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν  επίσης οι εταιρείες INTRACOM DEFENSE,  INTRACOM TELECOM & η ένωση εταιριών OTE – ONEX Technology Systems & Business Solutions SA.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα  3.225.806,45€ πλέον Φ.Π.Α.