Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί τρέχουν με υψηλές ταχύτητες. Τα ακίνητα συσσωρεύονται στο χαρτοφυλάκιο της κάθε τράπεζας. Φέτος το καλοκαίρι, οι διοικήσεις έδωσαν εντολή για ενεργητική διαχείριση και αξιοποίηση αυτών των ακινήτων.

Στις 17 Ιουλίου πρόκειται να υποβληθούν στην Eurobank δεσμευτικές προσφορές για την πώληση της θυγατρικής της εταιρείας ακινήτων, Eurobank Property Services, ενώ στις 20 Ιουλίου θα ακολουθήσουν οι προσφορές για την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας.

Η Eurobank Property Services προσφέρει υπηρεσίες μεσολάβησης σε αγοραπωλησίες, μισθώσεις και διαχείριση ακινήτων, υπηρεσίες συντήρησης κτιρίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων, τεχνικούς ελέγχους ακινήτων, συμβουλευτικές υπηρεσίες για πολεοδομικά/χωροταξικά θέματα κ.ά.

Μέσω της Property Services, η Eurobank έχει πωλήσει 450 ακίνητα. Όσον αφορά στην πώληση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, το οποίο θα είναι το πρώτο αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο που θα πωληθεί στην ελληνική αγορά, περιλαμβάνει 630 ακίνητα, το ένα τρίτο των οποίων βρίσκεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα δύο τρίτα διεσπαρμένα ανά την επικράτεια. Τα μισά από τα ακίνητα είναι οικιστικά και τα υπόλοιπα εμπορικά και οικόπεδα, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία τους ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ.

Οι δύο ανωτέρω κινήσεις της Eurobank θα ανοίξουν τον δρόμο για ανάλογες κινήσεις και από τις υπόλοιπες τράπεζες, καθώς ο SSM έχει μεν επιτρέψει τις αγορές ακινήτων από πλειστηριασμούς από τις ίδιες τις τράπεζες, υπό τον όρο, όμως, ότι οι τράπεζες δεν θα τα διακρατούν αλλά θα απαλλαγούν από αυτά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο SSM έχει ορίσει το διάστημα αυτό στην πενταετία, αλλά αναμένει άμεσα δείγματα γραφής από τις τράπεζες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here