Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές Τράπεζες η Euroxx η οποία βλέπει περιθώρια περαιτέρω ανόδου της τιμής τους από 28%-54% μετά το ενθαρρυντικό ξεκίνημα της χρονιάς. Το ελληνικό σπίτι εκτιμά ότι οι συστημικές Τράπεζες είναι έτοιμες να ηγηθούν στην αγορά και διατηρεί επίσης τη σύσταση για αυξημένο βάρος σε τραπεζικές μετοχές στα χαρτοφυλάκια.

Η Euroxx θέτει τιμή στόχο στα 1,60 ευρώ για την Alpha Bank, στα 1,30 ευρώ για τη Eurobank, στα 4,20 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και στα 2,20 ευρώ για την Πειραιώς. Η χρηματιστηριακή προτιμά την Εθνική λόγω της καλύτερης ρευστότητας και της κεφαλαιακής της θέσης και δεύτερον λόγω της καλύτερης ποιότητας ενεργητικού αλλά και της διατηρήσιμης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 9% μετά το 2021.

Της αρέσει επίσης η Eurobank λόγω της σημαντικής μείωσης των NPEs (πρώτη που πέτυχε μονοψήφιο δείκτη NPE στο 7,3% το 2021), της μείωσης των πιέσεων στα κεφάλαια και των εκτιμήσεων για ενίσχυση του ROTE στο 10,2% το 2022, καθώς και της ισχυρής δραστηριοποίησης στις ξένες αγορές. Αναφέρει ακόμα, ότι τόσο η Εθνική όσο και η Eurobank εξετάζουν τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2022.

Τονίζει ότι η Alpha δημοσίευσε τα ισχυρότερα αποτελέσματα στο stress test της ΕΚΤ και παραμένει η λιγότερο εκτεθειμένη ελληνική τράπεζα σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Το RΟTE εκτιμάται στο 7,6% το 2022) με το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό του ΤΧΣ (περίπου 9%).

Τέλος, η Πειραιώς προσφέρει τα μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου με βάση την τιμή στόχο που έθεσε η Euroxx, αποτελώντας την καλύτερη επιλογή σε περίπτωση οικονομικής ανάκαμψης άνω του consensus.

Σύμφωνα με τη Euroxx, οι ελληνικές τράπεζες άντεξαν στην πανδημία του κορονοϊού. Η κεφαλαιακή τους θέση στο τέλος του εννεαμήνου παρέμεινε σε γενικές γραμμές επαρκής (περίπου 12,6% δείκτης CET1 το τρίτο τρίμηνο του 2021 έναντι μέσου όρου 15,5% στην ΕΕ), παρά τις ζημιές που καταγράφηκαν λόγω της πανδημίας, της εξυγίανση των ισολογισμών τους και των μεταβατικών προληπτικών προσαρμογών του IFRS9. Οι πρόσφατες επιτυχημένες κεφαλαιακές αυξήσεις από δύο συστημικές τράπεζες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες ενίσχυσης κεφαλαίου, επέτρεψαν στις ελληνικές συστημικές τράπεζες να προχωρήσουν με τις φιλόδοξες στρατηγικές μείωσης των NPEs με στόχο έναν μονοψήφιο δείκτη (δηλαδή περίπου 7%) έως το τέλος του 2022.

Η σημαντική μείωση των NPEs ύψους 32 δισ. ευρώ κατά το εννέαμηνο του 21 επιτεύχθηκε κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων, σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο των H-APS 1 και H-APS 2 («Ηρακλής» I-II). Ως εκ τούτου, οι ελληνικές τράπεζες, πλέον δεν υφίστανται κάποιους περιορισμούς σχετικά με τους κινδύνους που είχαν κληροδοτήσει και υποστηριζόμενες από την άφθονη ρευστότητά τους και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, εμφανίζονται έτοιμες να οδηγήσουν την οικονομική ανάκαμψη μέσω της πιστωτικής επέκτασης και της ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που θα τους επιτρέψει να ευδοκιμήσουν μακροπρόθεσμα.

Η Euroxx αναμένει ότι η δυναμική του ελληνικού ΑΕΠ θα ενισχυθεί καθώς ανακάμπτει από την πανδημία και επωφελείται από τη χρηματοδότηση του NGEU, παρέχοντας άφθονες ευκαιρίες στις τράπεζες να επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκια δανείων τους.

Παράλληλα, υποθέτει μια καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 26 δισ. ευρώ, η οποία θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αναπληρώσουν εν μέρει ένα μεγάλο μέρος των χαμένων εσόδων από τόκους ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης των NPEs.

Οι νέες προβλέψεις της Euroxx κάνουν λόγο για προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (εκτός κόστους τιτλοποίησης/εφάπαξ κινήσεις κ.τλ.) ύψους 1,485 δισ. ευρώ το 2021 (από 1,28 δισ. ευρώ προηγουμένως), 1,799 δισ. ευρώ το 2022 (από 1,155 δισ. ευρώ) και 2,101 δισ. ευρώ το 2023 (από προηγούμενη πρόβλεψη στο 1,727 δισ. ευρώ). Παράλληλα, προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κερδών κατά 48% έως το 2023 (από 39% προηγουμένως).

Μετά το 2023, προβλέπει αύξηση των καθαρών κερδών κατά 15% το 2024 λόγω υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους.