Με επιπλέον 120 εκατ. , από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ετοιμάζει τα επόμενα βήματα του, που θα ισχυροποιήσουν ακόμη περισσότερο την θέση του στην αγορά.

Από τα αντληθέντα κεφάλαια, τα μισά περίπου θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη μερική αποπληρωμή ομολογιακού δανείου 193,95 εκατ που είχε συναφθεί (Δεκ. 2017) με τις 4 συστημικές τράπεζες και την Attica Bank.

Με την κίνηση αυτή θα γίνει η άρση μέρους ενεχύρων κυρίως σε θυγατρικές της.

Επιπλέον ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο διάθεσης των ιδίων μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έτσι ώστε να διευρυνθεί το free float του τίτλου και η εμπορευσιμότητα του.

Με 5,158 εκατ. ίδιες μετοχές στο χαρτοφυλάκιο του ο όμιλος (αντιστοιχούν στο περίπου 5% του μετοχικού κεφαλαίου) θα μπορούσε στην περίπτωση μίας επιτυχούς διάθεσης να βάλει στο ταμείο του αλλά 25 εκατ. Κεφάλαια, που θα διατίθεντο για την περαιτέρω μείωση του δανεισμού του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here