Την πιθανότητα οι τράπεζες να αξιοποιήσουν τα κεφάλαια που έχουν χτίσει καθώς και την πλεονάζουσα ρευστότητά τους σε επενδύσεις στην Ελλάδα ή εξωτερικό, σε ίδρυση ή εξαγορά fintech ή ακόμα και σε εξαγορά χαρτοφυλακίων που έχουν εξυγιανθεί αντί για τη διανομή μεγάλων μερισμάτων διαβλέπει η AXIA Research,.

Στην τελευταία έκθεσή της αναλύει αυτό το σενάριο, καθώς οι ελληνικές τράπεζες αποδίδουν 49% περισσότερο από τις ευρωπαϊκές και εκτιμά πως η υπεραπόδοση θα συνεχιστεί. Η  Axia βλέπει τις τράπεζες να υπερβαίνουν στόχους που έχουν θέσει όπως και τη γενικευμένη αντίληψη των αναλυτών (consensus). Αυτός είναι ο λόγος που διατηρώντας τη σύσταση για αγορές των μετοχών τους, ανεβάζει παράλληλα τις τιμές στόχους με τις οποίες προβλέπει περιθώρια ανόδου 19%-39%.

Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο οίκος εκτιμά τώρα, ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα ήθελαν να δουν τις ελληνικές τράπεζες να αυξάνουν την αξία τους με επενδύσεις και εξαγορές, αντί να διανείμουν κεφάλαια, έως ότου μειωθούν τα επίπεδα των αναβαλλόμενων  φορολογικών απαιτήσεων DTC.

Είναι μία ευκαιρία να γίνουν πιο εξωστρεφείς οι ελληνικές τράπεζες, αναφέρει. Έτσι ενώ η Axia προβλέπει μεγαλύτερα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και μικρότερο κόστος κινδύνου (CoR) από το consensus των αναλυτών, εκτιμά ότι τα μερίσματα θα είναι μικρότερα από αυτά που στοχοθέτησαν οι διοικήσεις των τραπεζών. Τα κεφάλαια εκτιμά ότι θα επενδυθούν για τη δημιουργία αξίας.

Το συμπέρασμα είναι ότι, το πλεονάζον κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, με επένδυση σε επαναλειτουργικά χαρτοφυλάκια, συμμετοχή σε διασυνοριακές κοινοπραξίες, εξαγορές σε βασικές αγορές, ίδρυση κοινοπραξιών ή επένδυση σε επιχειρήσεις fintech για σκοπούς διασταυρούμενης πώλησης.

Με discount έναντι του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού

Οι νέες τιμές στόχοι του οίκου για τις ελληνικές τράπεζες είναι:

Για την Alpha Bank τα 2 ευρώ από 1,8 ευρώ πριν,

Για την Eurobank τα 2 ευρώ επίσης από 1,8 ευρώ πριν,

Για την Εθνική Τράπεζα τα 7,2 ευρώ από 5,5 ευρώ πριν και

Για την Πειραιώς στα 3,4 ευρώ από 3,1 ευρώ πριν

Ο οίκος δεν αποκλείει ακόμα καλύτερες αποδόσεις για τις ελληνικές τράπεζες, με πιο εξωστρεφή προσέγγιση για να αυξήσουν τα κέρδη μέσω επενδύσεων. Με βάση τις εκτιμήσεις της Axia, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount 15-20% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών σε βάση P/TE, για αντίστοιχη μέση απόδοση κεφαλαίων  RoTE περίπου 11,4% το 2024.

Εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα τόκων θα αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κατά 8-10%, ενώ για την Alpha Bank προβλέπει διαφορετικό χρονικό ορίζοντα καθώς η πρόβλεψη είναι ότι η κορύφωση θα έρθει μετά το 2023, λόγω δομής του χαρτοφυλακίου επενδυτικών τίτλων της.

Επισημαίνει μάλιστα, τις συγκριτικά μεγαλύτερες ανοδικές προοπτικές της Alpha Βank, από την μεταγενέστερη κορύφωση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη βελτίωση της απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) μέσω ανάκαμψης των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία. Προβλέπει επίσης για όλες τις τράπεζες εύκολη υπέρβαση του στόχου για το κόστος κινδύνου, λόγω οικονομικής ανάπτυξης και υψηλότερων τιμών στα ακίνητα.

ΝΑΚ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here