Την παραίτηση του κ. Γ. Γεωργακόπουλου από τη θέση του Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της Τρ. Πειραιώς ανακοίνωσε το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις».

Το Δ.Σ. της Τράπεζας θα συνεχίσει να λειτουργεί με δεκαμελή σύνθεση, δυνάμει του άρθρου 9 του ισχύοντος καταστατικού της, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασής του, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς στην ανακοίνωσή της ευχαριστεί τον κ. Γεωργακόπουλο για την προσφορά του στον Όμιλο στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, στην ολοκλήρωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την Εταιρεία «Intrum» ως και στη δημιουργία της νέας εταιρείας «Intrum Hellas» και προσβλέπει σε μια εξίσου επιτυχημένη συνεργασία από τη νέα του θέση.

Η από 24.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την εκπροσώπηση της Τράπεζας διατηρείται στο σύνολό της σε ισχύ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here