Δημήτρης Μαλλάς

Διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων για την προστασία των πληροφοριακών υποδομών των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, η Fortinet είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, ιδίως τους τελευταίους μήνες λόγω και των νέων συνθηκών που δημιούργησαν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, έχει πλέον ανέβει ψηλά στην ατζέντα και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Λεωνίδας Τουγιαννίδης, country manager της Fortinet για την Ελλάδα και την Κύπρο, εξηγεί στο «B» ποιες είναι οι τάσεις, τις ιδιαιτερότητες κλάδων όπως ο χρηματοπιστωτικός και αναλύει τα σημεία όπου η εταιρεία διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό.

 

 

Πως η Fortinet μπορεί να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας;

Η Fortinet είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως κατασκευάστρια εταιρία, η οποία παρέχει καινοτόμες και υψηλής απόδοσης λύσεις ασφάλειας δικτύου, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να προστατέψουν πληροφοριακά αγαθά και ανθρώπους, απλοποιώντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες και την πολυπλοκότητα σε επίπεδο υποδομής. Μέσω των λύσεων της Fortinet, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν ποικιλοτρόπως διασφαλίζοντας την άρτια, ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργικότητα των συστημάτων που φιλοξενούνται, είτε στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών, είτε στο cloud, χωρίς να εισάγονται περιορισμοί στις καθημερινές δραστηριότητες.

H Fortinet λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη και την εφαρμογή στρατηγικών για την εκπλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού – ο οποίος εξασφαλίζει τη μελλοντική βιωσιμότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων – κατανοεί πως οι διεργασίες, αλλά και τα συστήματα των επιχειρήσεων, καθίστανται πιο ανοιχτά και περισσότερο διασυνδεδεμένα σε ένα περιβάλλον κυβερνο-επιθέσεων συνεχές και ταχέως μεταβαλλόμενο. Ως αποτέλεσμα, το πεδίο δράσης για μία ενδεχόμενη επίθεση γίνεται πιο μεγάλο, καθιστώντας τα πληροφοριακά αγαθά ευάλωτα σε επιθέσεις. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα του δικτυακού περιβάλλοντος μιας σύγχρονης επιχείρησης, όπου κάθε τομέας έχει το δικό του μοναδικό σύνολο απαιτήσεων, εισάγει επιπλέον κενά ασφαλείας που ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των επιθέσεων.

Ο χρηματοπιστωτικΟς, εΙναι Ενας ιδιαΙτερος τομΕας, ο οποΙος αποτελεΙ στΟχο «υψηλΗς αξΙας» στον κυβερνοχΩρο

Ως εκ τούτου, η Fortinet έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων το οποίο περιέχει προϊόντα ασφάλειας δικτύου και SD-WAN, ασφάλειας πρόσβασης LAN, προστασία του email και των εφαρμογών, Network Access Control, Authentication, προστασίας στο Public και Private cloud, Endpoint Security και AI-Driven, καλύπτοντας όλο το φάσμα των επιθέσεων. Μόλις τεθούν σε εφαρμογή, οι λύσεις αυτές, παρέχουν μια πλατφόρμα η οποία βοηθάει στην μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων προστατεύοντας ταυτόχρονα τόσο τα πληροφοριακά αγαθά όσο και το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων αυτών.

Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε έναν κλάδο όπως είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας; Μπορείτε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα;

Ο χρηματοπιστωτικός, είναι ένας ιδιαίτερος τομέας, ο οποίος αποτελεί στόχο «υψηλής αξίας» στον κυβερνοχώρο, ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζεται από αυστηρά κανονιστικά πλαίσια και ανεξάρτητες αρχές σε όλον τον κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με κυβερνο-επιθέσεις και απόπειρες εισβολής, οι ομάδες κυβερνο-ασφάλειας που δραστηριοποιούνται, χρειάζονται πλήρη ορατότητα ούτως ώστε να επιτύχουν (α) εξοικονόμηση κόστους μέσα από έξυπνες επενδύσεις, (β) επιχειρησιακή αποδοτικότητα μέσα από επενδύσεις σε προϊόντα ασφάλειας τα οποία δεν εισάγουν εμπόδια στις καθημερινές δραστηριότητες και (γ) κανονιστική συμμόρφωση για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

Η καθημερινή μάχη για την αντιμετώπιση των επιθέσεων, συχνά δυσκολεύει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα να κάνουν το επόμενο βήμα επενδύοντας σε λύσεις που παρέχουν προληπτική ασφάλεια. Η επίτευξη του στόχου αυτού, περιπλέκεται ακόμα περισσότερο λόγω των αυξανόμενης επιφάνεια επιθέσεων (attack surface) η οποία διογκώνεται από τις τεχνολογίες που εισάγονται λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στην πολυπλοκότητα αυτή προστίθενται και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που εισάγονται από το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.

Η Fortinet κατανοώντας τις ανάγκες και τις προκλήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, παρέχει προϊόντα ασφάλειας δικτύου υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες του τομέα αυτού, ενώ ταυτόχρονα μέσω του Security Fabric, οι επιχειρήσεις αυτές επωφελούνται από ένα πολύ-επίπεδο στρώμα προστασίας και ορατότητας, μειώνοντας δραματικά το χρόνο που χρειάζεται να δαπανήσουν οι ομάδες ασφάλειας για τη διαχείριση των λύσεων προστασίας κυβερνοχώρου.

Τι είναι το SD-WAN και γιατί είναι σημαντικό όσον αφορά στο θέμα της κυβερνοασφάλειας;

Η ταχεία μετάβαση των υποδομών και εφαρμογών στο νέφος (cloud) και η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με της παραδοσιακές προσεγγίσεις WAN δικτύωσης, έχουν εισάγει διακριτούς περιορισμούς και καθυστέρησης τόσο στην συνολική απόδοση του δικτύου των επιχειρήσεων όσο και στην εμπειρία χρήσης των εφαρμογών αυτών από  το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων. 

Η ανάγκη διευθέτησης των ανωτέρω περιορισμών, οδήγησε στην ανάπτυξη των λύσεων Software-Define WAN (SD-WAN), οι οποίες πολύ γρήγορα έγιναν δημοφιλείς καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιδιώκουν γρήγορη, επεκτάσιμη και ευέλικτη συνδεσιμότητα μεταξύ διαφορετικών περιβαλλόντων δικτύου. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να μειώσουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία χρήσης των εφαρμογών, προσπαθώντας ταυτόχρονα να μην θυσιάσουν την ικανότητα της επιχείρησης ως προς την προσαρμογή της στις ιδιαίτερα μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις ασφάλειας.

Ως εκ τούτου οι λύσεις SD-WAN επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό για κάθε επιχείρηση, αξιοποιώντας το εταιρικό WAN για να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία χρήσης στις εφαρμογές, να μειώσουν τα κόστη και να απλοποιήσουν το διαχειριστικό φόρτο λειτουργίας των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρεία γεωγραφική κατανομή.

Μέσω του SD-WAN οι οργανισμοί διασφαλίζουν τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε κρίσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές αξιοποιώντας ένα υβριδικό μοντέλο πολλαπλής συνδεσιμότητας, με MPLS, LTE 45/5G και ευρυζωνικής συνδέσεις.

H Fortinet μέσω των FortiGate προϊόντων παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την κάλυψη των αναγκών SD-WAN καλύπτοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις ασφαλείας των οργανισμών μέσω των δυνατοτήτων Next Generation Firewall (NGFW) που προσφέρονται από τα FortiGates. Το Secure SD-WAN της Fortinet προσφέρεται μέσα από το ίδιο το FortiGate το οποίο επιπροσθέτως αναγνωρίζει εφαρμογές, θέτει προτεραιότητες μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών εφαρμογών παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου προστασία NGFW. Ως αποτέλεσμα, είναι σήμερα η κορυφαία παγκοσμίως λύση SD-WAN για κρίσιμα περιβάλλοντα, με έμφαση στην ασφάλεια και τα μεγάλα, περίπλοκα δίκτυα, κατέχοντας την 1η θέση σε μερίδιο αγοράς και ηγετική θέση σε ανεξάρτητους αξιολογητές όπως η Gartner, NSS Labs, Forrester κτλ. Στην χώρα μας δε, οι συνεργάτες μας έχουν ήδη υλοποιήσει περισσότερα από 40 έργα SD-WAN για πελάτες τους, σε περισσότερα από 4.000 σημεία κ κτήρια

Ποιες είναι οι κύριες τάσεις αυτή τη στιγμή στο χώρο της κυβερνοασφάλειας;

Τον τελευταίο χρόνο, γίναμε όλοι μας μάρτυρες του ταχύτερου μετασχηματισμού στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διασυνδέονται και αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους. Επιπρόσθετα παρατηρήσαμε τους εγκληματίες που δραστηριοποιούνται στον κυβερνοχώρο, να εκμεταλλεύονται το φόβο και τις ανησυχίες των πολιτών για την πανδημία, συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα, κλέβοντας οικονομικά στοιχεία και εξαπολύοντας αμέτρητες επιθέσεις.

Μέσα σε έναν χρόνο, τα όποια εμπόδια υπήρχαν για την σύνδεση στους πληροφοριακούς πόρους μίας επιχείρησης από το εταιρικό γραφείο και της σύνδεσης από το δίκτυο του σπιτιού, εξαλείφθηκαν. Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε άλλαξε εντυπωσιακά σε μικρό χρονικό διάστημα και πλέον έχουμε πρόσβαση από οποιαδήποτε σημείο, σε κρίσιμους χώρους της επιχείρησης. Η ξαφνική όμως αλλαγή, άφησε μικρό χρόνο αντίδρασης για τον επανασχεδιασμό των δικλείδων και της στρατηγικής ασφαλείας στις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα οδήγησε ένα σύνολο χρηστών να εργάζεται έχοντας πρόσβαση σε κρίσιμους επιχειρησιακούς πόρους, μέσα από ένα «ανεπαρκώς ασφαλές» γραφείο.

H Fortinet έχει αναδεIχΘει ως η κορυφαΙα εταιρεΙα κυβερνο-ασφΑλειας παγκοσμΙως

Η Fortinet, έχοντας σταθεί αρωγός στην προστασία των πληροφοριών και πληροφοριακών υποδομών καθώς ταυτόχρονα και στην ευαισθητοποίηση για θέματα ασφάλειας κυβερνοχώρου, βλέπει πως οι σημερινές ανάγκες επικεντρώνονται στην αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο, στους πόρους, στις εφαρμογές και στα δεδομένα μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον ανεξάρτητα από το που βρίσκονται οι χρήστες. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν ένα ευέλικτο περιβάλλον το οποίο να παρέχει γρήγορη, ασφαλή και εύκολη πρόσβαση σε κρίσιμες κατανεμημένες επιχειρησιακές εφαρμογές, μέσα από ένα κατανεμημένο γεωγραφικά περιβάλλον χωρίς να εισάγονται περιορισμοί από τις παραδοσιακές τεχνολογίες πρόσβασης δικτύου. 

Πείτε μας λίγο για το πως κινείται η Fortinet στην ελληνική αγορά.  Πως διαφοροποιείται σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

H Fortinet έχει αναδειχθεί ως η κορυφαία εταιρεία κυβερνο-ασφάλειας παγκοσμίως, έχοντας καταφέρει να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται από μία ευρεία γκάμα προϊόντων καλύπτοντας τομείς ασφάλειας όπως δικτύου, υποδομής, cloud και IoT, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να καινοτομεί και να επενδύει σε νέες τεχνολογίες επιτρέποντας τη δημιουργία κορυφαίων λύσεων και προϊόντων, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της αγοράς.

Στην ελληνική αγορά έχουμε έντονη παρουσία από το 2015 και επιτάχυνση της επένδυσης μας από τις αρχές του 2018. Σήμερα έχουμε μηχανικούς και συμβούλους ασφάλειας που καλύπτουν όλες τις κάθετες αγορές όπως του χρηματοπιστωτικού κλάδου, του δημοσίου, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, την ναυτιλίας, λιανικής, τεχνολογίας κλπ. Έχουμε περισσότερους από 800 πελάτες, ενώ οι μισοί από αυτούς έχουν περισσότερες της μίας λύσης Fortinet. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα καθότι η τάση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η μετάβαση στο public cloud, η εργασία από τα branches ή από το σπίτι καθιστά την Fortinet περισσότερο σχετική από ποτέ

Η Fortinet διαφοροποιείται σε σχέση με τον ανταγωνισμό καθώς παρέχει την ευρύτερη γκάμα προϊόντων ασφάλειας, διατηρώντας το μεγαλύτερο ταυτόχρονα αριθμό αξιολογήσεων από ανεξάρτητους οίκους όπως είναι NSS Labs, το ICSA, το VB κ.α. Ταυτόχρονα διατηρεί τον τίτλο της πιο καινοτόμου εταιρείας κυβερνο-ασφάλειας έχοντας κατοχυρώσει τριπλάσια σε αριθμό διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό της. Αξίζει να σημειωθεί πως η Fortinet προσφέρει 50 Integrated Fabric προϊόντα, ένα ανοιχτό οικοσύστημα για ενοποίηση με πλατφόρμες τρίτων κατασκευαστών, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις ακόμα και από τις πιο εκλεπτυσμένες επιθέσεις. Ταυτόχρονα, είμαστε η εταιρεία με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στον χώρο της κυβερνο-ασφάλειας, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία και τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης.

Γιώργος Αναστασόπουλος, Fortinet: H λύση SD-WAN μεταμορφώνει την οικονομική βιομηχανία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here