Η Titan Cement International SA (Euronext Brussels, ATHEX και Euronext Paris, TITC) ανακοινώνει τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023.

• Πολύ δυναμικό ξεκίνημα της χρονιάς, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε €588,1 εκ., αυξημένες κατά 29,3%, χάρη στην αυξημένη ζήτηση στις περισσότερες κύριες αγορές του Ομίλου, στις ήπιες καιρικές συνθήκες και στα καλύτερα επίπεδα τιμών.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €107,1 εκ. καταγράφοντας άνοδο 131% έναντι ενός χαμηλού πρώτου τριμήνου του 2022. Τα περιθώρια κέρδους διευρύνθηκαν χάρη στις αυξημένες πωλήσεις, στη μείωση κόστους χάρη στα οφέλη των επενδύσεων στα εργοστάσια, στη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος με την αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και στις ευνοϊκότερες τιμές ενέργειας.

• Συνεχής μείωση των ειδικών καθαρών εκπομπών CO2 και περαιτέρω πρόοδος στην ψηφιοποίηση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Διατήρηση θετικών προοπτικών, χάρη στα ενισχυμένα επίπεδα ζήτησης, στις ενισχυμένες τιμές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και στις βελτιωμένες επιδόσεις καθώς ολοκληρώνονται οι περισσότερες επενδύσεις.

Ανασκόπηση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά, καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2023 η ζήτηση αυξήθηκε σε όλο το εύρος των κύριων προϊόντων του Ομίλου και οι τιμές διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, αμβλύνοντας τις συνέπειες του συνεχώς υψηλότερου κόστους παραγωγής.

Στις ΗΠΑ παρατηρήθηκε υψηλή ζήτηση και καλά επίπεδα τιμών, στην Ελλάδα συνέχισαν να καταγράφονται αυξημένες πωλήσεις, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατηρήθηκαν οι υπάρχουσες τάσεις σταθερότητας στις κατά τόπους αγορές. Στην Τουρκία, η ζήτηση ανέκαμψε αλλά μειώθηκε στην Αίγυπτο. Οι όγκοι των πωλήσεων αυξήθηκαν σε όλες τις κύριες κατηγορίες προϊόντων, με τις πωλήσεις τσιμέντου να αυξάνονται κατά 2%, αντικατοπτρίζοντας τις ισχυρές αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, οι οποίες ωφελήθηκαν από τις ισχυρές μας θέσεις στις αγορές και τις ήπιες καιρικές συνθήκες.

Οι πωλήσεις των αδρανών υλικών και του έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν επίσης, κατά 8% και 7% αντίστοιχα. Οι υψηλότερες πωλήσεις και οι αυξημένες τιμές στα προϊόντα μας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, (~90% των πωλήσεων του Ομίλου) ώθησαν τις συνολικές πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2023 στα €588,1 εκ., καταγράφοντας αύξηση 29,3% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2022.

Η κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε για τέταρτο συνεχές τρίμηνο, ενώ κατά το τελευταίο 12μηνο (Απρίλιος 2022- Μάρτιος 2023) ξεπέρασε τα €390 εκ.

Ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων και της βελτίωσης του κόστους, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων αλλά και καθώς αρχίζουμε να βλέπουμε τα οφέλη των επενδυτικών δαπανών του Ομίλου, τα περιθώρια κέρδους επανήλθαν κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (107,1 εκ.) διαμορφώθηκαν σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Σαν αποτέλεσμα,τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) ανήλθαν σε €44,3 εκ., σε σύγκριση με €1,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Ο Όμιλος συνέχισε να υλοποιεί δυναμικά το πρόγραμμα των επενδυτικών δαπανών του, επενδύοντας €50 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, εστιάζοντας κυρίως στην αναπτυξιακή προοπτική των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις που αποφέρουν οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, εστιάζοντας στην περαιτέρω βελτίωση του ενεργειακού μείγματος/αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και στην αυξημένη χρήση τσιμεντοειδών πρώτων υλών μειώνοντας την αναλογία κλίνκερ προς τσιμέντο.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω και μειώθηκε σε 2,1x. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κατέγραψαν εποχικές εκροές ύψους €19,7 εκ. κατά το τρίμηνο, λόγω των υψηλών επενδυτικών δαπανών και της μεγαλύτερης ανάγκης για κεφάλαια κίνησης, ως συνέπεια των αυξημένων πωλήσεων.

Στα τέλη του Μαρτίου 2023 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €837,6 εκ., υψηλότερος κατά €40,4 εκ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022. Ο Όμιλος επιτάχυνε περαιτέρω τις προσπάθειες του για μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος, με τις καθαρές ειδικές εκπομπές CO2 στο πρώτο τρίμηνο του 2023 να φτάνουν κάτω από τα 600 kg/τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος, μειωμένες κατά 6,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Πρόοδος παρατηρείται και στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς ψηφιακά συστήματα βελτίωσης της παραγωγής τίθενται σταδιακά σε λειτουργία σε περισσότερα εργοστάσια του Ομίλου, βελτιώνοντας τις επιδόσεις μας. Στις 17 Μαρτίου 2023 η TCI («TITC») εντάχθηκε στους δείκτες FTSE Global MidCap και FTSE All-World.

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το πρώτο τρίμηνο του 2023

ΗΠΑ

Η οικονομία των ΗΠΑ συνέχισε να κινείται ανοδικά στις αρχές του έτους. Οι πωλήσεις και η κερδοφορία της Titan America έφτασαν σε υψηλότερα επίπεδα συνεχίζοντας την τάση των δύο προηγούμενων τριμήνων. Οι αγορές στις Νοτιοανατολικές και Μεσοατλαντικές Πολιτείες εξακολούθησαν να αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας, αποτυπώνοντας τις τοπικά ανθεκτικές οικονομικές συνθήκες και το θετικό επενδυτικό κλίμα.

Επίσης, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες του πρώτου τρίμηνου βοήθησαν στην αύξηση των πωλήσεων τσιμέντου. Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εσωτερικής μετανάστευσης προς τη Φλόριντα, αφενός ενίσχυσαν τη δημιουργία νοικοκυριών σε μία πολιτεία που εμφανίζει έλλειψη στον κλάδο της κατοικίας και αφετέρου τόνωσαν τη δραστηριότητα στην αγορά εμπορικών ακινήτων. Παρά την όποια κάμψη στον κλάδο των μονοκατοικιών σε ορισμένες περιοχές, η ζήτηση στρέφεται στον κλάδο των μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών, η οποία σημειώνει αύξηση. Αύξηση επίσης καταγράφεται και στον κλάδο των εμπορικών ακινήτων.

Η υγιής οικονομική κατάσταση των πολιτειών που δραστηριοποιούμαστε στις ΗΠΑ και η εντατικοποίηση στην υλοποίηση έργων υποδομών προάγουν σταθερά την αύξηση της ζήτησης τσιμέντου και την αύξηση ανεκτέλεστων παραγγελιών. Η αύξηση της κερδοφορίας συνεχίστηκε με τις αυξήσεις των τιμών να συμβάλλουν στην αποκατάσταση των περιθωρίων κέρδους, ανταποκρινόμενες στις προκλήσεις που δημιουργούν οι υψηλότερες τιμές κόστους. Τα αναπτυξιακά έργα logistics στους δύο σταθμούς εισαγωγής στις ΗΠΑ συνεχίζονται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Η Titan America επωφελήθηκε από το βελτιωμένο κόστος παραγωγής χάρη στις επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της παραγωγής τσιμέντου και στη βελτιστοποίηση των logistic.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Η Ελλάδα κατέγραψε ένα πολύ ισχυρό πρώτο τρίμηνο, καθώς οι πωλήσεις και η κερδοφορία αυξήθηκαν σημαντικά σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, αξιοποιώντας τις καθετοποιημένες δραστηριότητές μας στη χώρα. Οι επιδόσεις ενισχύθηκαν επίσης από τις ήπιες καιρικές συνθήκες και ευνοήθηκαν συγκριτικά με τα χαμηλά επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2022. Η ζήτηση ενισχύθηκε από το μεγάλο αριθμό δημοσίων έργων και από τις επενδύσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, οι οποίες παραδοσιακά αυξάνονται καθώς πλησιάζει η τουριστική σεζόν. Η αγορά κατοικίας και οι εργασίες ανακαίνισης διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα. Αυξήσεις τιμών τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του έτους για όλα τα προϊόντα με σκοπό ο Όμιλος να καλύψει το αυξημένο κόστος των υψηλών τιμών ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφοράς. Οι περισσότερες εξαγωγές τσιμέντου του Ομίλου κατευθύνθηκαν προς την Titan America και το δίκτυο σταθμών του Ομίλου στην Ευρώπη, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε επίπεδο πωλήσεων και τιμών. Η μεγάλη επένδυση της μονάδας ασβεστοποίησης στο εργοστάσιο του Καμαρίου στην Αθήνα έχει ολοκληρωθεί και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών από το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στην περιοχή της Νοτιοανατολική Ευρώπης ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 10% επηρεάζοντας όλα τα κόστη παραγωγής. Ωστόσο, η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια ενός ήπιου χειμώνα, επιτρέποντας στον Όμιλο να αυξήσει τις πωλήσεις του και να ανακτήσει τα περιθώρια κέρδους. Οι καλές επιδόσεις στην περιοχή οφείλονται στους αυξημένους όγκους πωλήσεων και στα μέτρα συγκράτησης του κόστους. Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν τη ζήτηση διέφεραν στις επιμέρους αγορές και περιλάμβαναν από μικρά έργα και εργασίες ανακαίνισης έως μεγάλα έργα υποδομών και κατασκευές στην αγορά κατοικιών, ανάλογα με τη χώρα. Η λειτουργία των εργοστασίων του Ομίλου συνεχίστηκε με μεγάλη αξιοπιστία, ενώ χάρη στις επενδύσεις που υλοποιήθηκαν μπορέσαμε να αυξήσουμε τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενεργειακό μείγμα και μειώνοντας τα κόστη μας.

Ανατολική Μεσόγειος

Οι επιδόσεις στην περιοχή διατηρήθηκαν σε καλά επίπεδα στην αρχή του έτους παρά το ασταθές περιβάλλον. Ο πληθωρισμός στην Αίγυπτο έφθασε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα και οι μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται με αργούς ρυθμούς. Παρότι ο κανονισμός για τη ρύθμιση της αγοράς από την κυβέρνηση εξακολουθεί να υφίσταται, η κατανάλωση στον ιδιωτικό τομέα συρρικνώθηκε. Τα ανεπαρκή συναλλαγματικά αποθέματα και οι σημαντικές περικοπές των κρατικών δαπανών επηρεάζουν δυσμενώς το επενδυτικό κλίμα. Στην Τουρκία, οι επιδόσεις διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα παρά τις μακροοικονομικές δυσκολίες και τις συνέπειες του υπερπληθωρισμού. Τόσο οι πωλήσεις όσο και η κερδοφορία αυξήθηκαν, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, οι οποίες τόνωσαν την κατασκευαστική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα ο υπερπληθωρισμός αποτυπώθηκε στα επίπεδα των τιμών. Η κατανάλωση εξακολουθεί να αντλεί ώθηση από τα έργα του ιδιωτικού τομέα παρά τις περικοπές των κρατικών επενδύσεων, με αποκλίνουσες τάσεις να παρατηρούνται στις διάφορες επιμέρους αγορές της χώρας.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η παρατεταμένη περίοδος αυξημένων βροχοπτώσεων όπως και τα συνεχώς υψηλά επίπεδα των επιτοκίων και του πληθωρισμού συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά τον κλάδο τσιμέντου. Η κατανάλωση τσιμέντου μειώθηκε κατά 1,2% το πρώτο τρίμηνο του 2023 έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2022, αλλά η κατανάλωση τσιμέντου στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος αυξήθηκε κατά 1,4%. Οι πωλήσεις της Apodi το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε €29,5 εκ., έναντι €22,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν σε €3,5εκ., έναντι €2,7 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Προοπτικές

Οι οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί εν μέρει και η οικονομική δραστηριότητα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ να παραμένει πιο ανθεκτική σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, υποδεικνύοντας μια ζήτηση ισχυρότερη των προβλέψεων. Ωστόσο, ενδέχεται περαιτέρω περιοριστική νομισματική πολιτική ή διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι παράγοντες πιθανόν να επηρεάσουν τις επενδύσεις και την κατασκευαστική δραστηριότητα, συνεπώς παραμένουμε σχετικά επιφυλακτικοί όσον αφορά τις μελλοντικές μας εκτιμήσεις. Η οικονομία των ΗΠΑ ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, επαληθεύοντας τις εκτιμήσεις ότι οι θεμελιώδεις παράγοντες είναι ισχυροί. Η δυναμική της οικονομίας αποτυπώνεται στα πολύ χαμηλά επίπεδα της ανεργίας και στην επακόλουθη αύξηση των μισθών. Οι διαθέσιμες κατοικίες παραμένουν κάτω του μέσου όρου ενώ η αυξημένη ζήτηση στον κλάδο των μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών αντισταθμίζει την πτώση της αγοράς του κλάδου των μονοκατοικιών.

Η ζήτηση στους κλάδους των εμπορικών ακινήτων, της φιλοξενίας και της υγειονομικής περίθαλψης είναι υγιής στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Επίσης, η ζήτηση στον κλάδο των υποδομών είναι ισχυρή, ενώ τα οφέλη του νόμου επενδύσεων σε υποδομές και θέσεις εργασίας (Infrastructure Investment and Jobs Act) θα αρχίσουν να γίνονται πιο εμφανή το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Οι προνομιακές γεωγραφικά αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οι ισχυρές θέσεις που έχουμε κατακτήσει στις αγορές μας και η βελτιστοποίηση του κόστους, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για τις επιδόσεις μας στις ΗΠΑ για το 2023.

Η Ελλάδα φαίνεται ότι διατηρεί την αναπτυξιακή της πορεία, χάρη στα δημόσια έργα, στον ισχυρό τουριστικό κλάδο της χώρας και στην ταχύτερη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.Τα μεγάλα έργα υποδομών, περιλαμβανομένης της σημαντικής αστικής ανάπτυξης του Ελληνικού, αρχίζουν να αυξάνουν τους όγκους πωλήσεων. Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να συνεχίσουν στα επίπεδα του τελευταίου δωδεκαμήνου. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την αγορά μέσω του μοναδικού δικτύου εργοστασίων που έχει στην περιοχή, ενώ η ζήτηση στηρίζεται τόσο σε έργα στον κλάδο κατοικιών αλλά και σε έργα υποδομών, αναλόγως της δυναμικής των επιμέρους αγορών. Στην Αίγυπτο αναμένεται ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα παραμείνει σχετικά χαμηλή στο άμεσο μέλλον, ενώ οι εντεινόμενες μακροοικονομικές δυσκολίες ασκούν μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση να προβεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να τονώσει την οικονομία. Στην Τουρκία οι ανάγκες ανοικοδόμησης, αποκατάστασης του δικτύου μεταφορών και υλοποίησης έργων υποδομών στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές, καθώς και η ανάγκη εξασφάλισης στέγης για τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκων που εκτοπίσθηκαν, αναμένεται να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην κατανάλωση τσιμέντου τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Ο Όμιλος ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά. Οι επιδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο κατέδειξαν τη δυναμική των προϊόντων και της γεωγραφικής μας παρουσίας, επωφελούμενοι από τις συνέργειες του δικτύου μας και την καθετοποιημένη παρουσία στις κυριότερες αγορές μας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε ανάπτυξη και κερδοφορία σε ευρεία βάση, με κύριους πυλώνες τη βιωσιμότητα, την εγγύτητα με τον πελάτη και την αποδοτικότητα όσον αφορά τη χρήση των πόρων και των μέσων παραγωγής, όσο ταυτόχρονα επιταχύνουμε τις αναπτυξιακές μας επενδύσεις.