Ο Γιώργος Κοντόπουλος, CFO της MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers, τιμήθηκε με την εξαιρετική διάκριση «10 Best CFOs of 2020» από το αμερικανικό περιοδικό τεχνολογίας Industry Era, σε αναγνώριση της σημαντικής του συμβολής στην τεχνολογική αναβάθμιση του Ομίλου, αλλά και στην αύξηση της κερδοφορίας του.

Στη διάρκεια των εννέα ετών που συνεργάζεται με τη MATRIX, ο κ. Κοντόπουλος έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ισχυρό Οικονομικό Τμήμα, με αξιόλογους συνεργάτες, το οποίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη ραγδαία ανάπτυξη του Ομίλου, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Λειτουργώντας με ακεραιότητα και εφαρμόζοντας διαφανείς διαδικασίες, συνέβαλε στην οικοδόμηση και τη διατήρηση αποδοτικών σχέσεων εντός και εκτός του Ομίλου. Η υιοθέτηση των πλέον αξιόπιστων εφαρμογών (Microsoft Navision, Power BI, ERP κ.ά.) και η προσαρμογή τους στη λειτουργία των θυγατρικών του Ομίλου σε τρεις διαφορετικές χώρες έδωσε τη δυνατότητα για άρτια επικοινωνία και άμεση ενημέρωση τόσο της διοίκησης όσο και των συνεργατών της MATRIX.

Η στρατηγική συνεργασία της MATRIX με τον Όμιλο HOWDEN το 2019 πυροδότησε σημαντικές εξελίξεις, οδηγώντας στην εξαγορά της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεσίτες Α.Ε. -της θυγατρικής εταιρίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ- και πρόσφατα στην ολοκλήρωση της συνένωσης των Ομίλων HOWDEN και MATRIX. Η συνεισφορά του κ. Κοντόπουλου στην επιτυχή αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων που περιλαμβάνουν  τέτοιου μεγέθους επιχειρηματικές κινήσεις ήταν καθοριστική.

Σχολιάζοντας την τιμητική του βράβευση, ο κ. Κοντόπουλος επεσήμανε: «Διανύουμε μία περίοδο, κατά την οποία οι CFOs οφείλουν να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλες τις διαθέσιμες τεχνολογικές μεθόδους και τα πλέον εξελιγμένα εργαλεία, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τον τρόπο που αξιοποιούν τα δεδομένα και να συμβάλουν τα μέγιστα στον σωστό στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης. H διασύνδεση διαφορετικών πηγών δεδομένων μέσω του Power BI, π.χ., μας επιτρέπει να διοχετεύουμε πολύτιμες πληροφορίες στους συνεργάτες μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετούν ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς κινδύνους πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here