Εντυπωσιακά αποτελέσματα τριμήνου και εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου κατέγραψε η Dynagas LNG Partners LP, συμφερόντων του εφοπλιστή Γ. Προκοπίου .

Η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου («LNG»), ανακοίνωσε για το εξάμηνο: 

-Καθαρό εισόδημα και κέρδη ανά κοινή μονάδα (βασική και απομειωμένη) 24,0 εκατ. $ και 0,50 $, αντίστοιχα.

-Προσαρμοσμένο Καθαρό Εισόδημα 12,4 εκατομμύρια δολάρια και Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή στα 0,18 δολάρια.

-Προσαρμοσμένο EBITDA 46,6 εκατομμύρια $.

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, η εταιρεία είχε καθαρό εισόδημα 14,4 εκατ. δολάρια, κέρδη ανά κοινή μετοχή 0,31 δολάρια, Προσαρμοσμένο Καθαρό Έσοδα 5,8 εκατ. δολάρια και Προσαρμοσμένο EBITDA 23,0 εκατ. δολάρια.

H Dynagas συνήψε νέες συμφωνίες χρονοναύλωσης για τα Clean Energy και Arctic Aurora με τη Rio Grande LNG, LLC θυγατρική της NextDecade Corporation προσθέτοντας περίπου 270 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της.

Το Clean Energy θα χρησιμοποιηθεί για περίοδο χρονοναύλωσης περίπου δύο ετών, ξεκινώντας μεταξύ Μαρτίου – Μαΐου 2026 μετά τη λήξη της υφιστάμενης χρονοναύλωσης στην SEFE Marketing & Trading. Το Arctic Aurora θα χρησιμοποιηθεί για μια περίοδο χρονοναύλωσης περίπου επτά ετών, ξεκινώντας μεταξύ Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2026 μετά τη λήξη της υπάρχουσας χρονοναύλωσης του στην Equinor ASA. 

Σε δηλώσεις του, ο CEO της ναυτιλιακής Tony Lauritzen ανέφερε μεταξύ άλλων:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε τα αποτελέσματα για τους τρεις και έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2023. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, είχαμε Καθαρό Εισόδημα 14,4 εκατ. $, κέρδη ανά κοινή μονάδα 0,31 $, Προσαρμοσμένο Καθαρό Έσοδα 5,8 εκατ. $ και Προσαρμοσμένο EBITDA 23,0 εκατ. $.

Και οι έξι μεταφορείς LNG του στόλου μας λειτουργούν με τις αντίστοιχες μακροπρόθεσμες ναυλώσεις τους με διεθνείς εταιρείες φυσικού αερίου με μέση υπολειπόμενη διάρκεια σύμβασης περίπου 7,4 έτη.

Σύμφωνα με τη στρατηγική μας να χρησιμοποιούμε τα πλοία μας σε πολυετείς ναυλώσεις με διεθνείς εταιρείες ενέργειας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνάψουμε νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες χρονοναύλωσης για τα Clean Energy και Arctic Aurora με τη Rio Grande LNG, LLC, θυγατρική της NextDecade Corporation για περίοδο περίπου 2 ετών και 7 ετών, αντίστοιχα. Αυτές οι χρονικές ναυλώσεις αύξησαν τα εκτιμώμενα συμβατικά ανεκτέλεστα έσοδά μας, που υπολογίζονται σε 1,2 δισεκατομμύρια $ από τις 14 Σεπτεμβρίου 2023. Παρά τυχόν απρόβλεπτα συμβάντα ο στόλος μας είναι πλέον πλήρως απασχολημένος μέχρι το τέλος του 2027”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here