Ικανοποιητική κρίνει το Δ.Σ του ΙΑΣΩ την πρόταση και το αντάλλαγμα ύψους 1,5 ευρώ ανά μετοχή της προσφοράς από την «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ποσού €1,50 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους αξιών που προσδιόρισε ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006.

Η δημόσια πρόταση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό του προσωπικού. Δεν προβλέπεται μεταφορά του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο εξωτερικό.

Επιπρόσθετα, η επιχειρηματική στρατηγική του επενδυτικού Fund για την Εταιρεία, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Δελτίο, αποβλέπει στο να συμβάλει στην ενδυνάμωση της Εταιρείας.

Δείτε όλη την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποτίμηση της προσφοράς.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here