Όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, το σύνολο του κύκλου εργασιών 2020 ανήλθε στο ποσό των 53,68 εκ έναντι 34,95 εκ το 2019  (ήτοι 53,6% αύξηση), τα δε κέρδη προ φόρων στο ποσό των 10,52 εκ έναντι 2,17 εκ  το 2019 (αύξηση 385%). Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  (EBITDA) ανήλθαν στα 12,57εκ έναντι 4,25 εκ της προηγούμενης χρήσης  (αύξηση 195%).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 92% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις εκτός Ελλάδας, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας υπερβαίνουν τον συνολικό της δανεισμό.

Η εταιρία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα πρόβλεψη για τη χρήση 2021. Αν λάβουμε ωστόσο υπόψη τις διαδοχικές εξαγωγικές συμβάσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ που υπέγραψε η εταιρία στο πρώτο τετράμηνο του 2021, αλλά και το καινούργιο συμβόλαιο που πρόσφατα υπέγραψε και ανακοίνωσε η ΤΗΕΟΝ SENSORS μέσα από την κοινοπραξία της με την γερμανική HENSOLDT, το ύψος του οποίου ξεπερνάει τα 200 εκατ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια, όπως πρόσφατα είχαμε δημοσιεύσει, το 2021 φαίνεται ότι θα είναι μια εξαιρετική χρονιά για την εταιρία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα φετινά της συνολικά έσοδα θα ξεπεράσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης του 2020 και θα ανέλθουν στο ποσό των περίπου 85 -90 εκ (ήτοι μια περαιτέρω αύξηση άνω του 60%) με ανάλογη αύξηση και στα κέρδη προ φόρων.

Μάλιστα η εταιρία αναμένει αντίστοιχη αύξηση, βάσει ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων, αλλά και συμβάσεων με υψηλή πιθανότητα υπογραφής, και το 2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here