Υπόμνημα προς την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών υπέβαλε η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ.
  Η χρηματιστηριακή προτείνει:
  • Την υποχρεωτική κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
  • Τον χαρακτηρισμό του ως “οντότητα δημοσίου συμφέροντος”
  • Το σύνολο των κινητών και ακίνητων στοιχείων του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου καθώς και κάθε είδους ενσώματες ή ασώματες αξίες, να νομοθετηθεί ότι ανήκουν στα ενεργά Μέλη του, κατά την αναλογία συμμετοχής της μερίδας τους στο ενεργητικό.

Πρακτικά ο τρόπος λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, των εισφορών παλαιών και νεότερων μελών, η εφαρμογή από το ίδιο των ελληνικών λογιστικών προτύπων (σε αντίθεση με την υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ΔΛΠ από τα μέλη του) όπως και της απόδοσης εγγυήσεων θεωρείται, εδώ και χρόνια, αναχρονιστικός.

 Τι εισφέρει κάθε χρηματιστηριακή, βάσει ποιων κριτηρίων, το ύψος των κεφαλαίων αλλά και το αίτημα επιστροφής μέρους των κεφαλαίων που έχουν εισφερθεί τα τελευταία χρόνια είναι καίρια ζητήματα πολύ υψηλά στην ατζέντα της χρηματιστηριακής κοινότητας.
    Που και λόγω πανδημίας και επιπτώσεων της χρήζουν αναθεώρησης, εκσυγχρονισμού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here