Σε μια περίοδο κατά την οποία ο χρηματοπιστωτικός τομέας συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συνεχών αλλαγών, το 11th Digital Banking Forum ήρθε για να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου όσον αφορά τόσο την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών όσο και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. 

Μία σύντομη, αλλά περιεκτική, παρουσίαση έκανε η κα. Μαρία Βιτζηλαίου, Διευθύντρια Τραπεζικών Σχέσεων της Τειρεσίας μιλώντας για τον τρόπο λειτουργίας στην εποχή των ψηφιακών πληρωμών. 

“Η εμπιστοσύνη αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο. Πρέπει να δώσουμε σημασία στον οικονομικό αλφαβητισμό. Ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (ελληνικό γραφείο πίστης) έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τραπεζών και των πολιτών. Σκοπός μας να δίνουμε αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ συμβάλλει:

-Στη διευκόλυνση του δανεισμού (μειώνει την ασυμμετρία της πληροφόρησης.

-Στον περιορισμό της υπερχρέωσης των ιδιωτών

-Στη μείωση του κόστους δανεισμού

-Στην προστασία των πολιτών από πιθανές άπατες σε βάρος τους

“Λειτουργούμε 24/7, μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά. Π.χ. μία τράπεζα μπορεί να λάβει score κάθε υποψήφιου δανειολήπτη σε 24ωρη βάση αλλά και ένας πολίτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης ψηφιακά”.