Στο Panel VΙ με θέμα «Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης & Συμπληρωματική Ασφάλιση Υγείας. Βιώσιμη λύση στο εθνικό πρόβλημα ιδιωτικής χρηματοδότησης των δαπανών υγείας. Προτάσεις οικονομικής πολιτικής για το πλαίσιο παροχών υγείας», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4oυ Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) & Πρόεδρος, Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), αννέφερε ότι το ΤΕΑ του ΥΠΟΙΚ παρέχει πολλές υπηρεσίες υγείας, καλύπτοντας 48.000 άτομα. Την τελευταία 5ετία έχει υλοποιήσει συνεργασία με την Ευρωκλινική χωρίς διαμεσολάβηση, με προτιμολογημένα πακέτα, μέα από τα οποία παρέχει πολύ υψηλές υπηρεσίες με 120 ευρώ το χρόνο, όταν στην ελεύθερη αγορά το συγκεκριμένο πακέτο τιμολογείται πάνω από 400-500 ευρώ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «έχουμε ξεκινήσει σύμπραξη 2ου και 3ου πυλώνα με την συνεργασία που υλοποιήσαμε με την Ευρωπαϊκή Πίστη. Θα δημιουργήσουμε προσεχώς ειδικό πακέτο για τους συνταξιούχους που λόγω ηλικίας δεν μπορούν να ξεκινήσουν τώρα ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα».

Ο κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε ότι τα ΤΕΑ μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. «Είναι προπομπός εξελίξεων που θα βρούμε μπροστά μας. To σύστημα αναγκάστηκε να κάνει συνέργειες λόγω covid. θα πρέπει να γίνει μια σημαντική αύξηση χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης στο κομμάτι της υγείας». Περαιτέρω σημείωσε ότι θα πρέπει το σύστημα υγείας να δείχνει τις αντοχές του και να παρέχει προσβασιμότητα σε οργανωμένη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια νοσηλεία και όχι κατευθείαν στην τριτοβάθμια. Θα πρέπει να υπάρχει ριζική αναμόρφωση (κέντρα υγείας κλπ). Τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην χρηματοδότηση αυτής της παροχής. Μεγάλη τομή ανέφερε ο ίδιος ότι θα αποτελέσει η ενεργοποίηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Ο κ. Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευρωκλινικής, ανέφερε ότι «το πείραμα της συνεργασίας με το ΤΕΑ του ΥΠΟΙΚ, πέτυχε.  Μόνο και μόνο σαν συμπληρωματικό ασφάλιστρο θα έπρεπε να το πάρουν όλοι». Ο ίδιος τόνισε ότι το κόστος περίθαλψης στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Δ. Ευρώπη. Παρ΄όλα τα κόστη η παροχή ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα είναι πολύ φθηνή σε σχέση με το εξωτερικό. Επισήμανε ότι «δημόσια υγεία δεν σημαίνει δημόσιος τομέας. Δημόσια υγεία είναι αυτή που πληρώνεται από το κράτος και μπορεί να προσφερθεί και από τον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε φθηνότεροι τουλάχιστον κατά 50% από τον δημόσιο τομέα, ως προς το κόστος λειτουργίας. Ο ιδιωτικός τομέας υποφέρει από έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού».

Ο κ. Aπόστολος Δούμας, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Prudential Informatics, ανέφερε ότι το κόστος στην ιδιωτική νοσηλεία αυξήθηκε σημαντικά και σημείωσε:

-Για κάποια ηλικία και πάνω το ασφάλιστρο γίνεται απαγορευτικό.

-Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι παράλληλα όπως λειτουργεί σήμερα.

-Όταν θέλουμε υπάρχουν τρόποι για συμπράξεις. Αποδείχτηκε με τον covid. Υπάρχουν οι τρόποι αν υπάρχει η διάθεση.

Ο κ. Ελευθέριος Θηραίος, MD, Msc in Public Health, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ, Κέντρο Υγείας Βάρης – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) – Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, σημείωσε ότι η όποια παρέμβαση γίνεται στο χώρο της υγείας, πρέπει να έχει νόημα και αξία για τον ασθενή. Μία σημαντική προκληση – απάντηση, εκτίμησε ότι είναι να επενδύσουμε στην πρόληψη. Άλλη πρόκληση είναι η αποζημίωση της καινοτομίας. Πώς θα έχουμε πρόσβαση στην καινοτομία (ακριβά φάρμακα) και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες.  Σημείωσε επίσης ότι δεν έχουμε εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου της υγείας. Το σύστημα πρέπει να διαχειρίζεται την υγεία όχι την αρρώστεια.

Ο κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., σημείωσε ότι στην Ελλάδα καταγράφεται μεγάλη συρρίκνωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, κατά κεφαλή και συνολικά, είτε συγκρίνεται με δυτικές είτε με ανατολικές χώρες. Ο ίδιος ανέφερε πως «φταίει ότι το σύστημά μας είναι κυρίως νοσοκομειακό και όχι πρωτοβάθμιο. Η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο και στηρίζεται κυρίως στην ιδιωτική ασφάλιση για την υγεία. Η πρόκληση της επαγγελματικής ασφάλισης υγείας, είναι τα επαγγελματικά ταμεία να αξιοποιήσουν την στροφή προς την ιδιωτική δαπάνη».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ/PHOTOPRESS Θ&Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ