Η tbi bank, μια κορυφαία τράπεζα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και τη Λιθουανία, έλαβε την επενδυτική αξιολόγηση Baa3 για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και Ba2/NP για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων καταθέσεων από τη Moody’s Investors Service (Moody’s). 

Ταυτόχρονα, ο οίκος αξιολόγησης έχει αποδώσει Baa3(cr)/P-3(cr) για τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CR) και ba3 για τη βασική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (BCA).

Σύμφωνα με τον οίκο Moody’s – «ο δείκτης των ενσώματων κοινών ιδίων κεφαλαίων της tbi bank προς τα σταθμισμένα βάσει κινδύνου στοιχείων ενεργητικού ήταν 27,0% στο τέλος του 2022, επαρκής για την απορρόφηση σημαντικών απροσδόκητων ζημιών. Η τράπεζα επωφελείται επίσης από την ισχυρή εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων και τη διατήρηση κερδών που εξισορροπεί τους φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης και την συγκριτικά πιο περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια σε σχέση με τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο τράπεζες».

Ο οργανισμός, επίσης, αναφέρει στην έκθεσή του ότι οι σταθερές προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων αντανακλούν την προσδοκία του ότι οι επιδόσεις και το οικονομικό προφίλ της τράπεζας θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά.

“Είμαστε περήφανοι που λαμβάνουμε αξιολόγηση από έναν παγκοσμίου φήμης οργανισμό, όπως η Moody’s, η οποία αντικατοπτρίζει την ισχυρή κερδοφορία μας, την ασφαλή καταθετική μας βάση και την προοπτική σταθερής ανάπτυξης. Η αξιολόγηση αυτή εδραιώνει περαιτέρω τη θέση μας ως έμπιστου και αξιόπιστου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις δανεισμού και αποταμίευσης για τους πελάτες μας σε όλες τις αγορές”, δήλωσε ο Lukas Tursa, Executive Director, Funding.