Ανώτατο όριο στα 4.608 ευρώ (μηνιαίως) προτείνει ο Υπ. Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης, με τροπολογία την οποία κατέθεσε χθες στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την κυβερνησιμότητα των δήμων.  Το πλαφόν αυτό ισχύει και για τις “παλιές” συντάξεις (δηλ. εκείνες που είχαν καταβληθεί κατά την 12η/5/2016),  αλλά από την 12η/5/2016 και έπειτα. Όσον αφορά τις “νέες”  συντάξεις, θα ισχύσει και για αυτές το πλαφόν αυτό. Η συγκεκριμένη τροπολογία μάλιστα έρχεται λίγο μετά την ιστορία που ξέσπασε με τις περιβόητες “χρυσές συντάξεις” άνω των 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η εξοικονόμηση από την προωθούμενη ρύθμιση θα ανέλθει σε 550 χιλ. ευρώ για το 2019, 1,314 εκατ. ευρώ για το 2020, 1,579 εκατ. ευρώ για το 2021, 1,708 εκατ. ευρώ για το 2022 και 1,850 εκατ ευρώ για το 2022.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την εν λόγω ρύθμιση προβλέπει ότι:

  • Θεσπίζεται ανώτατο όριο στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσοτέρων της μίας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ  και εφόσον μέρους του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. Το ανώτατο όριο σύνταξης ορίζεται στο 12πλασιο της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης (δηλ. στο ποσό των 4.608), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας.

 

  • το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί των συντάξεων που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου  (12η /5/2016) ή ανατρέχουν στην παραπάνω ημερομηνία

 

  • ποσά συντάξεων που έχουν ήδη απονεμηθεί ή επανυπολογισθεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου και υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ανώτατο όριο, προσαρμόζονται στο νέο οριζόμενο, παραπάνω ποσό από την ημερομηνία έναρξης καταβολής ή επανυπολογισμού τους. Τυχόν διαφορές συντάξεων αναζητούνται ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλομένης σύνταξης και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.

Απολύσεις – Προσλήψεις

Η δεύτερη τροπολογία που ήρθε χθες στη Βουλή αποπειράται να καταργήσει δύο εργασιακές διατάξεις τις οποίες ψήφισε φέτος και πέρσι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατάργηση της διάταξης περί “βάσιμου λόγου απόλυσης” και, ταυτόχρονα της διάταξης περί “ευθύνης του αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων”.

Σύμφωνα κυβερνητικούς κύκλους, η διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ δυσχεραίνει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και φέρνει τους ήδη εργαζόμενους σε χειρότερη θέση, καθώς στιγματίζεται για τον υπόλοιπο εργασιακό βίο ο εργαζόμενος που απολύεται. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόζει, μεταξύ άλλων, και το γράμμα  και το πνεύμα του Ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ώστε –μεταξύ άλλων- οι επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν ευκολότερα και  οι διαδικασίες πρόσληψης να είναι απλούστερες.

Η κατάργηση της διάταξης περί “ευθύνης αναθέτοντος” αφορά στη ρύθμιση (άρθρο 9 νόμου 4554/2018) που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι και αφορά στην “ευθύνη του αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου”.

Η διάταξη αυτή προβλέπει πως

  • τόσο αυτοί που αναθέτουν έργο (αναθέτοντες) όσο και οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι, καθίστανται υπεύθυνοι για την καταβολή των μισθών και των εισφορών των εργαζομένων που απασχολούνται για την εκτέλεση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη που ψήφισε πέρσι η τότε κυβέρνηση προβλέπει πως κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναθέτων) που αναθέτει την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργολάβο) ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλεγγύως με τον εργολάβο έναντι των εργαζομένων του τελευταίου για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.

Η παραπάνω ευθύνη, όπως προβλέπει η ίδια διάταξη, περιορίζεται στα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ του αναθέτοντος και του εργολάβου για το συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου ή τμήματος του έργου από τον εργολάβο σε υπεργολάβο, η εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη αφορά τον αναθέτοντα, τον εργολάβο και τον υπεργολάβο.

Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή τμήματος του έργου σε υπεργολάβο, ο οποίος θα απασχολήσει προσωπικό για την εκτέλεσή του, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αναθέτοντα, σημειώνεται στην ίδια  (υπό κατάργηση) ρύθμιση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here