Καθώς τα συνταξιοδοτικά συστήματα δέχονται έντονες δημοσιονομικές πιέσεις εδώ και αρκετές δεκαετίες, κυρίως όμως από το 2010 και μετά, οπότε και οι συνθήκες ώθησαν σε περικοπές συντάξεων, προέκυψε η ανάγκη να μελετηθούν πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη διασφάλιση ενός επαρκούς εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση.

Μια εξ αυτών των επιλογών φάνηκε να είναι και τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση σειράς παραμέτρων που σχετίζονται με τον διάλογο που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, και στη χώρα μας, σχετικά με τα ΤΕΑ.

Έτσι, στη μελέτη αποσαφηνίζονται ζητήματα που σχετίζονται με την ύπαρξη και τη λειτουργία των ΤΕΑ τόσο διακριτά όσο και σε σχέση με τα διαφορετικά είδη των συνταξιοδοτικών συστημάτων επί τη βάση της χρηματοδότησής τους, αναδεικνύονται θέματα που σχετίζονται με τις πρακτικές στο ζήτημα αυτό τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των διαφορετικών κρατών – μελών, του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους και του κρίσιμου ζητήματος της εποπτείας τους.

Επιπλέον παρέχονται παραδείγματα που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει τα θετικά σημεία των ΤΕΑ αλλά και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή τους.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την μελέτη του Γιώργου Συμεωνίδη, οικονομολόγου-αναλογιστή, ΙΜΕ, ΓΣΕΒΕΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here