Δημοπρασίες για δέσμευση δυναμικότητας στον σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας σε ορίζοντα 15ετίας πραγματοποιεί από εφέτος ο ΔΕΣΦΑ, αντί για 5ετία που ήταν μέχρι σήμερα το όριο. Με τον τρόπο αυτό, όπως ανέφεραν στελέχη του Διαχειριστή σε σχετική εκδήλωση, οι χρήστες του σταθμού που είναι μεγάλοι καταναλωτές (π.χ. εταιρείες προμήθειας αερίου, ηλεκτροπαραγωγοί) μπορούν αντίστοιχα να συνάψουν συμφωνίες προμήθειας αερίου μεγαλύτερης διάρκειας με τους παραγωγούς, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερες τιμές. Χρήστες του σταθμού είναι επίσης, ιδίως τα τελευταία χρόνια, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιχειρήσεις από γειτονικές χώρες που αναζήτησαν προμήθειες αερίου μέσω Ελλάδας προκειμένου να βελτιώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού ή/και να υποκαταστήσουν τις ποσότητες ρωσικού αερίου που έφυγαν από την αγορά.

Τα στελέχη του ΔΕΣΦΑ εκτιμούν ότι η ζήτηση για αέριο μέσω Ελλάδας στη ΝΑ Ευρώπη θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια, καθώς οι χώρες της περιοχής δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο καθεστώς της εξάρτησης από έναν προμηθευτή που ίσχυσε σε πολλές περιπτώσεις πριν τον πόλεμο.

Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν ανά έτος. Θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα για το 2024 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του νέου έτους. Πάντως για το 2024 (αλλά και το 2025-2026) το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικότητας του σταθμού έχει ήδη δεσμευθεί, στο πλαίσιο των δημοπρασιών πενταετούς ορίζοντα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.