Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ανακοίνωσε τα νέα επιτόκια για τα καταθετικά της προϊόντα που προσφέρει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Ηπείρου διαθέτει: 

Το καταθετικό προϊόν «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 24» για υφιστάμενα και νέα κεφάλαια πελατών από €50.000, με τριμηνιαία προθεσμιακή κατάθεση για ένα έτος. Το επιτόκιο διαμορφώνεται ως εξής:

 • Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 24 μηνών με αυξανόμενο επιτόκιο έως 3,50%
 • Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 12 μηνών με επιτόκιο έως 2,25%
 • Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 6 μηνών με επιτόκιο έως 1,75%

Στη συγκεκριμένη προθεσμιακή κατάθεση ισχύουν οι παρακάτω παροχές, διευκολύνσεις ή δυνατότητες:

 • Αυτόματη μεταφορά κεφαλαίου και τόκων στον συνδεδεμένο λογαριασμό
 • Εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας
 • Ανάληψη των τόκων κάθε τρίμηνο
 • Μηδενικά έξοδα διαχείρισης

Στα επιπλέον καταθετικά προϊόντα της Τράπεζας Ηπείρου, το επιτόκιο διαμορφώνεται ως εξής:

 • Ταμιευτήριο: Για ποσά από €1 και άνω αντιστοιχεί επιτόκιο 0,02%
 • Υπερταμιευτήριο ΗΠΕΙΡΟΣ: Για ποσά έως €5.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,02%, για ποσά από €5.000,01 έως €50.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,10%, για ποσά από €50.000,01 έως €150.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,15% και για ποσά άνω των €150.000,01 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,20%
 • Ταμιευτήριο Μισθοδοσίας: Για ποσά έως €5.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,40% και για ποσά από €5.000,01 και άνω αντιστοιχεί επιτόκιο 0,10%
 • Τρεχούμενος Ιδιωτών: Για μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από €.3.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,10%
 • Λογαριασμός Όψεως: Για μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από €.3.000 αντιστοιχεί μηδενικό επιτόκιο 

Επί των ανωτέρω πιστωτικών τόκων υπολογίζεται φόρος 15%.

Σχετικά με τις λοιπές προθεσμιακές καταθέσεις, τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

 • Για ποσά από €5.000,00 έως €25.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,85% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,05% για 6μηνη διάρκεια και 1,45% για 12μηνη διάρκεια
 • Για ποσά από €25.000,01 έως €50.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,85% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,05% για 6μηνη διάρκεια και 1,95% για 12μηνη διάρκεια
 • Για ποσά από €50.000,01 έως €150.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 1,05% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,25% για 6μηνη και 2,05% για 12μηνη διάρκεια
 • Για ποσά από €150.000,01 έως €300.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 1,25% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,45% για 6μηνη και 2,25% για 12μηνη διάρκεια

Τα ανωτέρω επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων προσαυξάνονται με την αγορά 5.000 μερίδων και άνω έως +0,05%. Επί των ανωτέρω πιστωτικών τόκων υπολογίζεται φόρος 15%.