Οι επενδύσεις σε εδραιωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας είναι ο στόχος του Synergia Hellenic Fund IV, που είναι ένα Private Equity Fund, με κεφάλαια που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 50 εκατ. ευρώ.

Συμμετέχουν τόσο το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund, που αποτελεί μια επενδυτική πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), όσο και ιδιωτικά κεφάλαια.

Στόχος του Synergia είναι να επενδύσει ενεργά κυρίως σε εδραιωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης με σκοπό την χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας. To Synergia δεν έχει οριοθετημένη κλαδική στόχευση, ωστόσο επενδύσεις αναζητούνται πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, στους τομείς του τουρισμού, των τροφίμων (συμπεριλαμβανομένου του αγροδιατροφικού τομέα), του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο των εταιρειών ή/και μέσω υβριδικών χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την απόκτηση κατά βάση μειοψηφικών συμμετοχών. Το ενδεικτικό εύρος κάθε επένδυσης κυμαίνεται μεταξύ Euro2-6εκ και υπό συνθήκες δύναται να αυξηθεί περαιτέρω. Η περίοδος διακράτησης εκάστης επένδυσης υπολογίζεται στα 4 με 5 έτη.

Την ίδρυση και διαχείριση του Synergia έχει αναλάβει η Hellenic Capital Partners ΑΕΔΑΚΕΣ (HCP), μια από τις παλαιότερες και πλέον καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.

Όπως ανέφεραν σε εκδήλωση που διοργανώθηκε πρόσφατα οι εταίροι της διαχειρίστριας εταιρείας Hellenic Capital Partners ΑΕΔΑΚΕΣ, κκ Σ. Παπαδάτος και Ν. Γκιούρας, η ομάδα της HCP από το 2001 έχει διαχειριστεί Private Equity και Private Debt Funds άνω των 135 εκ ευρώ με την συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών από τον επιχειρηματικό και τον ναυτιλιακό χώρο, θεσμικών επενδυτών, καθώς και του Ελληνικού Δημοσίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here