*του Αλέξανδρου Ταρνάρη, διευθυντή Επικοινωνίας, Όμιλος Intracom Telecom

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πόλεων στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβαλλοντικά και ενεργειακά βιώσιμου οικοσυστήματος, στη διοίκηση αλλά και τη λήψη αποφάσεων με βάση πραγματικά δεδομένα και στοιχεία, στην ενθάρρυνση και τη συμμετοχή των πολιτών με αντίστοιχη ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητάς τους, στην ευημερία των επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη. 

Για την επίτευξη αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων, χρειάζεται μακρόπνοη και συνεκτική στρατηγική, που θα οδηγεί σε στοχευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, η εκπόνηση ενδελεχών μελετών πριν την υλοποίηση, η επιλογή αξιόπιστων τεχνολογιών συνδεσιμότητας και επικοινωνιών, καθώς και η ύπαρξη ενός ενιαίου οικοσυστήματος που θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους λύσεων, την ευχρηστία, το μειωμένο κόστος, την κεντρική διαχείριση και τέλος τη συνετή και ορθολογική αξιοποίηση των δεδομένων της ίδιας της πόλης, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας. 

Η Intracom Telecom, διαθέτοντας 45 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, που εκτείνονται από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ώς και την πλήρη λειτουργία και υποστήριξη εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων. 

Οι προσφερόμενες λύσεις αποτελούνται από ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο συσκευών και αισθητήρων, καθώς και εξοπλισμού διασύνδεσης, που καλύπτει όλο το φάσμα αναγκών μιας σύγχρονης πόλης, διαθέτοντας απεριόριστες δυνατότητες επέκτασης. 

Σημαντικό ρόλο σε όλες τις προσφερόμενες λύσεις αποτελεί η ύπαρξη μιας κεντρικής, ολοκληρωμένης πλατφόρμας συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης των συλλεχθέντων δεδομένων, καθώς και οι απαραίτητες εφαρμογές υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Στο σύνολό τους, τα παραπάνω στοιχεία, μαζί με τις μοναδικές ικανότητες της εταιρείας στην επιτυχή ολοκλήρωση μεγάλων και πολύπλοκων έργων ICT, συντελούν στον ουσιαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης. 

Οι υποστηριζόμενες κάθετες εφαρμογές διαρκώς επεκτείνονται, έχοντας πλέον εντάξει νέους τομείς, όπως την αποτελεσματικότερη μελέτη και αντιμετώπιση του θορύβου, τη μελέτη, ανάλυση αλλά και πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του Δείκτη Ποιότητας Αέρα, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στην έγκαιρη και στοχευμένη ενεργοποίηση δράσεων για τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και ζωής στην πόλη. 

Στην ίδια κατεύθυνση της βιωσιμότητας, η Intracom Telecom προσφέρει επίσης καινοτόμες λύσεις για την ηλεκτροφόρτιση οχημάτων (Electric Vehicle Charging), την έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων (Smart Waste Management) αλλά και τη διαχείριση υδάτινων και ενεργειακών πόρων, συντηρώντας έτσι ένα πλήρες portfolio Έξυπνων Λύσεων για τις πόλεις, αλλά και τις επιχειρήσεις της ψηφιακής εποχής. 

Στον ρόλο της κεντρικής υποδομής, η ολοκληρωμένη ΙοΤ πλατφόρμα της Intracom Telecom, uiTOP, διαχειρίζεται με ασφάλεια και οπτικοποιεί το σύνολο των πληροφοριών του δικτύου Internet of Things, που, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένα εργαλεία και τεχνογνωσία στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης & Μηχανικής Μάθησης, αποτελούν το «ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων» και λήψης αποφάσεων κάθε οργανισμού. 

«Στόχος μας είναι η δημιουργία συνολικών λύσεων για την Έξυπνη Πόλη, που ανταποκρίνονται σε πραγματικά προβλήματα και επιδρούν θετικά στην ποιότητα διαβίωσης των πολιτών».

Από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ (αφιέρωμα Έξυπνες πόλεις: Αποτελούν μονόδρομο και όχι τεχνολογικό “trend”/ Γιάννης Λεοντάρης)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here