Κίνηση ματ από τη διοίκηση της Alpha Bank και τον Βασίλη Ψάλτη.

  • Στρατηγική συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς Ομίλους στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Εμπορική Συνεργασία και στην Ελλάδα στα Προϊόντα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου μέσω της AlphaLife Δεσμευτική συμφωνία για την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στη Ρουμανία και την Ελλάδα ανακοίνωσαν Alpha Bank και Unicredit, με μία πρωτοβουλία που αλλάζει ριζικά τη δυναμική του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο σύνολό του.

Η συμφωνία Alpha Bank – Unicredit αναπτύσσεται πάνω σε 3 στρατηγικής σημασίας πυλώνες που περιλαμβάνουν:

1. Τη Δεσμευτική Πρόταση της UniCredit για την Είσοδό της ως Στρατηγικός Επενδυτής στην Alpha Bank, με την Αγορά του Συνολικού Μεριδίου που Κατέχει το ΤΧΣ

  • Η UniCredit προχώρησε στην υποβολή δεσμευτικής προσφοράς προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το σύνολο των μετοχών (ποσοστό 9%) που αυτό κατέχει σήμερα στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών.
  • Πρόκειται για μία πρόταση υψηλής στρατηγικής σημασίας, που υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Πολιτείας για την αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες και, ταυτοχρόνως, σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση από στρατηγικό επενδυτή στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, μετά από 17 χρόνια.
  • Μία στρατηγική επένδυση που επιπλέον σηματοδοτεί την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, μετά και την επάνοδο στην επενδυτική βαθμίδα την Παρασκευή από τον οίκο αξιολογήσεων της Standard & Poor’s.
  • Παράλληλα, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την Alpha Bank, καθώς η αποδοχή της οδηγεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας, καθιστώντας την Alpha Bank τη μόνη τράπεζα στην Ελλάδα με τη συμμετοχή στρατηγικού πρωταρχικού επενδυτή στο κεφάλαιό της.
  • Η συναλλαγή αυτή θα έχει επιπλέον οφέλη καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και των υπολοίπων ελληνικών συστημικών τραπεζών, προσελκύοντας ενδεχομένως και άλλους στρατηγικούς (industrial) επενδυτές, μέσω της διαδικασίας αποεπένδυσης που συντονίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

2. Την Ένωση Δυνάμεων των δύο Τραπεζών στη Ρουμανία για τη Δημιουργία της 3ης Μεγαλύτερης Τράπεζας στην Αγορά

  • Το στρατηγικό πλαίσιο που υπογράφηκε περιλαμβάνει επίσης την ένωση δυνάμεων μεταξύ Alpha Bank και Unicredit στη Ρουμανία, μέσω της συγχώνευσης των δύο τοπικών θυγατρικών και της δημιουργίας της 3ης μεγαλύτερης τράπεζας στην ρουμανική αγορά. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Alpha Bank μεγιστοποιεί την αξία που μπορεί να δημιουργήσει προς όφελος των μετόχων της, συμμετέχοντας σε μία νέα μεγαλύτερη τραπεζική οντότητα, ενώ δίνει στους Πελάτες της – ιδιώτες και επιχειρήσεις – πρόσβαση σε ένα διευρυμένο οικοσύστημα προϊόντων, υπηρεσιών, συμβούλων και αγορών ενός εκ των κορυφαίων τραπεζικών οργανισμών στην Ευρώπη.
  • Παράλληλα, η Alpha Bank απελευθερώνει κεφάλαια ενώ, διατηρώντας συμμετοχή 10% στην 3η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ρουμανία, θα συνεχίζει να ωφελείται από τη δημιουργία εσόδων, αξιοποιώντας τις θετικές προοπτικές που διαμορφώνονται στη ρουμανική οικονομία, και μάλιστα στα ίδια επίπεδα ή και σε μεγαλύτερα από το παρελθόν.

3. Εμπορική συνεργασία με την UniCredit μέσω κοινοπραξίας για τη διάθεση προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής

  • Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία των δύο εταιρειών στον τομέα προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής, καθώς και την αξιοποίηση ευρύτερων μελλοντικών συνεργιών για την ανάπτυξη τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Συγκεκριμένα, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, συμφώνησαν:

α) στην ανάπτυξη κοινοπρακτικού σχήματος στον κλάδο συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων, με την εξαγορά από την UniCredit του 51% της AlphaLife, μέχρι σήμερα 100% θυγατρικής του Ομίλου Alpha Bank,

και

β) στη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit OneMarkets μέσω του Δικτύου της Alpha Bank.

Η εμπορική αυτή διάσταση αναδεικνύει την ικανότητα της Alpha Bank να προσελκύει το ενδιαφέρον ισχυρών παικτών για τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική αγορά, όπως έχει πράξει και κατά το πρόσφατο παρελθόν μέσα από τη συγκρότηση στρατηγικών συμμαχιών με διεθνείς ομίλους όπως, μεταξύ άλλων, οι Generali, Nexi και Davidson Kempner.

Η εμπορική σύμπραξη των δύο μερών, εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους που παρουσίασε η Alpha Bank στο πρόσφατο Investor Day για την αξιοποίηση επιπρόσθετων ευκαιριών μεγιστοποίησης της αξίας που μπορεί να δημιουργεί για τους Μετόχους της.

Ο συνδυασμός της ισχυρής τεχνογνωσίας, του χαρτοφυλακίου και του δικτύου της UniCredit στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη με την υπάρχουσα υποδομή και πρόταση της Alpha Bank, θα συμβάλλει στη διεύρυνση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σήμερα στους πελάτες της Alpha Bank, εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα.