Η σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας Βαλκανικών Χωρών αποφασίστηκε σε συμφωνία-ορόσημο που υπεγράφη πρόσφατα και Μνημόνιο Συνεργασίας που θα εξασφαλίσει την περιφερειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στις αγορές ενέργειας .

Το εν λόγω Memorandum, το οποίο υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, κ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, μαζί με τους Διευθύνοντες Συμβούλους των Βαλκανικών Χρηματιστηρίων Ενέργειας και τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ), θα προωθήσει τη συνέργεια μεταξύ ενεργειακών φορέων και αρχών στην Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Κοσσυφοπέδιο για την ενσωμάτωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και τη δημιουργία μιας πιο συνδεδεμένης και ασφαλούς περιοχής.

Η πρωτοβουλία αυτή, που ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη διασύνδεση της με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, διοργανώθηκε από την αμερικανική Εθνική Ένωση Επιτρόπων Ρυθμιστικών Υπηρεσιών (NARUC), την αμερικανική Ένωση Ενέργειας (USEA) και την RTI International με την υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Αποβλήτων και Υδάτων και τη χορηγία της αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID).

Το γεγονός ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στην Αθήνα αντικατοπτρίζει τον πρωταγωνιστικό και συντονιστικό ρόλο της Ελλάδας σε αυτήν τη συμφωνία, όχι μόνο λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, αλλά και εξαιτίας του ότι η Ελληνική αγορά είναι ήδη συνδεδεμένη με την ευρύτερη ευρωπαϊκή, μέσω της Ιταλίας και της Βουλγαρίας.
Οι θεσμικοί φορείς των Βαλκανικών χωρών που υπέγραψαν το Μνημόνιο, συναίνεσαν στη δημιουργία Ομάδας Εργασίας που θα αναλάβει τον συντονισμό των προσεχών δράσεων.

Εκ μέρους του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου υπογράμμισε: «Έχοντας ολοκληρώσει τη σύζευξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας υπό την αιγίδα των SDAC/IBWT στα σύνορα Ιταλίας και Βουλγαρίας, το ΕΧΕ υποστηρίζει τη δέσμευση των γειτονικών του Χρηματιστηρίων Ενέργειας και των ΔΣΜ να επεκτείνουν την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς επόμενης ημέρας στην περιφέρεια. Η ισχυρή συνεργασία και η καθοδήγηση των Πλευρών που υποστηρίζουν αυτό το μνημόνιο θα παράσχει αποτελεσματικότητα και αυξημένη ρευστότητα στις εμπορικές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια προς όφελος των συμμετεχόντων της αγοράς».