Η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε., η ελληνική θυγατρική του Ομίλου BSH Home Appliances, ανακοινώνει τη συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για παράταση της λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας της Αθήνας έως τις αρχές του 2021.

Ο στόχος της αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και τους εκπροσώπους των εργαζομένων είναι το να μετριάσει τις συνέπειες για το προσωπικό από την ολοκλήρωση του παραγωγικού κύκλου του εργοστασίου της Αθήνας το Δεκέμβριο του 2017, στο πλαίσιο και σε συνέχεια των επίσημων ανακοινώσεων της το Σεπτέμβριο του 2017.

Με δεδομένη την ολοκλήρωση του παραγωγικού κύκλου του εργοστασίου της BSH στην Αθήνα, η Διοίκηση και σε τοπικό αλλά και σε επίπεδο Ομίλου εδώ και καιρό βρισκόταν σε συνεχείς και θετικές συζητήσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με γνώμονα πάντα την εύρεση ενός του βέλτιστου, όσο είναι εφικτό, πλαισίου για τους εργαζόμενους που επηρεάζονται από αυτή. Όπως ήδη είχε ανακοινωθεί, η εταιρεία αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας για διάστημα ενός επιπλέον έτους, μεταφέροντας στο εργοστάσιο της Αθήνας παραγωγή μικρότερου εύρους, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε άλλη χώρα.

Με πρώτιστο μέλημα τους εργαζομένους και σε στενή και θετική συνεννόηση με τους εκπροσώπους τους, η εταιρεία αξιολόγησε διεξοδικά την κατάσταση που προέκυψε μετά και την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εθελοντικής Αποχώρησης που είχε ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο 2017 και υλοποιήθηκε, προκειμένου να προσδιορίσει το μοντέλο λειτουργίας του εργοστασίου της Αθήνας το επόμενο διάστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, στοχεύοντας πάντοτε στον κατά το δυνατό μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων στους εργαζομένους από το οριστικό κλείσιμο του παραγωγικού κύκλου του εργοστασίου της Αθήνας, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να μεταφέρει παραγωγή μικρότερου εύρους, αν και τούτο συνεπάγεται ακόμα μεγαλύτερο κόστος και επιβάρυνση της εταιρείας, στο εργοστάσιο της Αθήνας, και να επεκτείνει τη λειτουργία του εργοστασίου της Αθήνας έως τις αρχές του 2021 για τους προαναφερόμενους λόγους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here