Μία ενδιαφέρουσα σύγκριση που αποτυπώνει τα μεγέθη των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο παγκόσμιων οικονομικών “γιγάντων” κάνει το VC.

Στο γράφημα παρέχονται πληροφορίες για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου συγκρίνοντάς τες με βάση τρεις άξονες: ΑΕΠ, αποτίμηση στην αγορά μετοχών και άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ).

Ξεκινώντας με το ΑΕΠ, χρησιμοποιήθηκαν εκτιμήσεις για το 2024 από την τελευταία έκδοση της Παγκόσμιας Οικονομικής Προοπτικής του ΔΝΤ (Απρίλιος 2024):

Country GDP (% of total) GDP (USD billions)
🇺🇸 U.S. 26.3 $28,780
🇨🇳 China 16.9 $18,530
🌍 Rest of World 56.8 $62,220

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα μαζί κατέχουν ένα τεράστιο μερίδιο, ύψους 43,2% της παγκόσμιας οικονομίας.

Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το μερίδιο των ΗΠΑ στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, από το χαμηλό του 21,1% το 2011. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη σχετικά ισχυρή ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19.

Αποτίμηση Μετοχών στην Αγορά

Οι ΗΠΑ κυριαρχούν όσον αφορά την αποτίμηση του χρηματιστηρίου, αντιπροσωπεύοντας το 61% του παγκόσμιου συνόλου στις 29 Φεβρουαρίου 2024. Αυτά τα στοιχεία βασίζονται στο μερίδιο κάθε χώρας στον S&P Global BMI, έναν δείκτη ευρείας κάλυψης.

Country % of Global Market Cap
🇺🇸 U.S. 61.0
🇨🇳 China 2.8
🌍 Rest of World 36.2

 

Η τεράστια διαφορά στις αποτιμήσεις της αγοράς μετοχών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας είναι αποτέλεσμα διαφορών παραγόντων, όπως η ωριμότητα της αγοράς, η εταιρική διακυβέρνηση και η διεθνής συμμετοχή.

Όσον αφορά την κατάταξη χωρών εντός του S&P Global BMI, η Κίνα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη (πίσω από την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο).

Αμεσες ξένες επενδύσεις

Οι ΑΞΕ είναι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μια επιχείρηση ή ένα άτομο σε μια χώρα σε επιχειρηματικά συμφέροντα που βρίσκονται σε άλλη χώρα. Αυτό το είδος επένδυσης μπορεί να είναι πολύ επωφελές, διότι μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη. Τα στοιχεία ΑΞΕ σε αυτό το γράφημα προέρχονται από το fDi Intelligence και αντιπροσωπεύουν το σωρευτικό απόθεμα ΑΞΕ από το 1990 έως το 2022.

Country % of Global FDI FDI (current USD)
🇺🇸 U.S. 23.7 $10.5T
🇨🇳 China 8.6 $3.8T
🌍 Rest of World 67.7 $30.0T

Οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι στην πρώτη και δεύτερη θέση όσον αφορά το σωρευτικό απόθεμα ΑΞΕ. Η προσέλκυση ΑΞΕ είναι ένας τομέας στον οποίο η Κίνα έχει πολύ ισχυρές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια.

Για παράδειγμα, το 2012, η ​​Κίνα είχε προσελκύσει 950 δισεκατομμύρια δολάρια σε ΑΞΕ. Από το 2022, το σύνολο της Κίνας είχε αυξηθεί στα 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, απόδειξη της ελκυστικότητάς της για τις παγκόσμιες επιχειρήσεις, ακόμη και εν όψει ρυθμιστικών προκλήσεων και γεωπολιτικών εντάσεων.