Την ένταξη των τιτλοποιήσεων Sunrise ΙΙΙ και Frontier II στον «Ηρακλή» εξασφάλισαν Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα αντίστοιχα, στο… παρά πέντε της λήξης του προγράμματος και ενόσω εκκρεμεί η απόφαση της Eurostat για την εγγραφή ή μη των εγγυήσεων στο δημόσιο χρέος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τράπεζες έλαβαν πρωτόκολλο, εστιάζοντας πλέον στις αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν στη δομή των τιτλοποιήσεων, προκειμένου να «περνούν» από τα standards της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Πιο αναλυτικά, με βάση τα νέα δεδομένα, για να δοθεί η εγγύηση του Δημοσίου θα πρέπει το τμήμα που πωλείται στους επενδυτές να είναι τουλάχιστον το 8% του senior τίτλου. Υπογραμμίζεται πως η μεν, ΕΤΕ έχει υπογράψει οριστική συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του project Frontier II, με την doValue να αναλαμβάνει τη διαχείριση, ενώ η δε, Τράπεζα Πειραιώς φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με τους… συνήθεις υπόπτους, την Intrum και το fund Serengeti που είχαν, επίσης, αγοράσει το 49% και το 2% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise II. 

Όσον αφορά στο project Solar που περιλαμβάνει δάνεια – μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων – και των «4» συστημικών Ομίλων, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, οι πληροφορίες θέλουν αυτό να μην εντάσσεται εντέλει στον μηχανισμό του «Ηρακλή», αλλά να προκρίνεται η λύση της πώλησης.