Σημαντική χρονιά, οργανικής ανάπτυξης, κερδοφορίας και κυρίως διαμόρφωσης του σχήματος που θα τον οδηγήσει σε δυναμική ανάπτυξη ήταν το 2018 για τον Όμιλο Intracom Holdings.

Στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, παρουσίασε το πενταετές πλάνο το οποίο στηρίζεται

  • στην δημιουργία υγιούς και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους,
  • στον υπερδιπλασιασμό των ενοποιημένων πωλήσεων και του ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων,
  • στα αυξανόμενα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας
  • στις θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και
  • στημείωση του καθαρού δανεισμού

Σύμφωνα με τον κ. Δ. Κλώνη αναφέρθηκε τα γεγονότα του 2019 μέχρι τα οποία αναδιαμόρφωσαν τον χάρτη του Ομίλου και τη δυναμική του υπήρξαν τα εξής:

  • πώληση ποσοστού 20% της Intrakat, σε εταιρεία συμφερόντων του κ. Δ. Κούτρα, προχωρώντας έτσι σε στρατηγική συμμαχία που αναμένεται να δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία στον Όμιλο,
  • ίδρυση της Intracom Technologies με έδρα το Λουξεμβούργο, ομπρέλα του τεχνολογικού πυλώνα της εταιρείας, η οποία αποδεικνύει τον διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου
  • εξαγορά πρόσφατα του υπολειπόμενου 20% της K-Wind, η οποία πλέον ανήκει κατά 100% στην Intracom Holdings

«Με το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών μας, είμαστε στρατηγικά τοποθετημένοι στους τομείς που και τα επόμενα χρόνια θα βρίσκονται σε φάση σημαντικής ανάπτυξης. Στοχεύουμε στη βέλτιστη λειτουργία του Ομίλου, σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο και με εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Συνέχεια.», πρόσθεσε ο ο κ. Δ. Κλώνης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here