Η πράξη «Έργα Διευθέτηση – Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Υποστηρικτικές Δράσεις στην Περιφέρεια Κρήτης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 14.083.692,46 ευρώ με την συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέχεται επίσης σε14.083.692,46 ευρώ.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά σε τρία υποέργα με δικαιούχο την περιφέρεια Κρήτης, ενώ η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 24/03/2020 και λήξης η 31/12/2023.

Αντικείμενο του υπο-έργου 1 είναι η προστασία των παρόχθιων τμημάτων των οικισμών του δήμου Πλατανιά, τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν της κοίτης του χειμάρρου Ταυρωνίτη, από τις καταστροφικές υπερχειλίσεις του ποταμού, όπως επίσης και η προστασία των καλλιεργειών εκατέρωθεν της κοίτης.

Το υπο-έργο 2 αφορά σε υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων προειδοποίησης και πρόληψης σε δίκτυα συλλογής μετεωρολογικών / υδρομετρικών δεδομένων, στατικής επάρκειας υποδομών / αντιπλημμυρικών έργων και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης με τη διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Το υποέργο 3 αφορά σε ανάθεση μελετών, που αφορούν σε υλοποίηση επεμβάσεων παρακολούθησης έργων μετά την εκδήλωση σεισμών στην περιοχή αυτών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Κρήτης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here