Δημοσιοποιήθηκε το νέο τροποποιημένο καταστατικό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος.

Καταχωρήθηκαν οι τροποποιήσεις στη σύμβαση παραχώρησης της εταιρείας, οι οποίες θυμίζουμε ότι εγκρίθηκαν από τους μετόχους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου.

Το κείμενο του καταστατικού έπρεπε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί εισηγμένων εταιρειών ενόψει της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο σύνολο του 2023, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας η επιβατική κίνηση παρατηρήθηκε αυξημένη αυξημένη κατά +24% σε σύγκριση με το 2022, αλλά και κατά 10,2% σε σύγκριση με το 2019.

Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022 κατά +18,9% και +26,4% αντίστοιχα, ενώ παρουσίασαν άνοδο και σε σύγκριση με το 2019, κατά 13,3% και 8,8% αντίστοιχα

Η εισαγωγή στο ΧΑ δεν φέρνει μόνον αλλαγές στο καταστατικό, στις συμφωνίες μετόχων κ.λπ. του αεροδρομίου, αλλά και στο ΔΣ του “Ελ. Βενιζέλος”.

Ο CEO του αεροδρομίου δεν αλλάζει, αλλά για ορισμένα από τα υπόλοιπα μέλη -και ειδικά για τον νυν πρόεδρο του αεροδρομίου– η πτήση τελειώνει εδώ.

  • Επόμενο βήμα είναι να εγκριθεί το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις από τη Βουλή και αφού ξεπεραστεί το συγκεκριμένο στάδιο το Ελ. Βενιζέλος αναμένεται να περάσει το κατώφλι της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Να σημειωθεί ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 300 εκατ. ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 30 εκατ. κοινές μετοχές κοινής ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία ενώ μετά την έκτακτη γενική συνέλευση η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μειώθηκε από 10 ευρώ σε 1 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 30 εκατ. μετοχές σε 300 εκατ. μετοχές.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο 300 εκατ. ευρώ διαιρείται σε 300 εκατ. μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Το Ελληνικό δημόσιο κατέχει ποσοστό 55%, ωστόσο το 30% θα οδηγηθεί στο χρηματιστηριακό ταμπλό ενώ το υπόλοιπο 25% θα παραμείνει στα χέρια του Υπερταμείου.

Από την άλλη το καναδικό συνταξιοδοτικό fund PSP Investments θα αυξήσει το ποσοστό του στο 50%.