Θετικό πρόσημο κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστρων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019, όπως καταδεικνύει έρευνα της ΕΑΕΕ με τη συμμετοχή 52 εταιρειών οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις),από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Ιουλίου του 2019 με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2018 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 201 8–Ιουλίου 2019, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης(Ζωής και Ζημιών)για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου –Ιουλίου του 2019 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here