Η ΕΛΤΟΝ Διεθνούς Εμπορίου γνωστοποίησε πως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Μαίου 2021 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού  2.138.414,96 ευρώ ήτοι 0,08 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για τη χρήση 2020. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,004 ευρώ ανά μετοχή). Μετά την παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,004 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,076 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 (record date).  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2020 είναι η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 από την πληρώτρια τράπεζα – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με τους παρακάτω τρόπους:

1) Με τη διαδικασία της συγκεντρωτικής πίστωσης των χειριστών Σ.Α.Τ. με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής βάσει αρχείου της ΕΛΚΑΤ Α.Ε.  Οι χειριστές Σ.Α.Τ. πιστώνονται από την Διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας μέσω των τοπικών συστημάτων πληρωμών σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας ή λογαριασμούς άλλων τραπεζών.

2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. με την προσκόμιση της ταυτότητάς τους και της εκτύπωσης στοιχείων του κωδικού αριθμού μερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ.

Η περίοδος της πληρωμής θα διαρκέσει μέχρι τις 5/7/2022.

Μετά την 05/07/2022 η καταβολή μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα ΒΙ.ΠΑ. τηλ. 22950-29350).

Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here