Το πρώτο τρίμηνο του 2018, ήταν μια δύσκολη περίοδος για τα μεγέθη του Τιτάνα. Αρνητικά επηρέασαν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες στην Αμερική και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η σημαντική ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου και άλλων νομισμάτων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 322,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά -11% σε σύγκριση με πέρυσι.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά -15% και διαμορφώθηκαν σε 43,5 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά 35,9 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, κατά 5,7 εκατ. ευρώ, θα είχαν δηλαδή διαμορφωθεί στα επίπεδα του α’ τριμήνου του 2017. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του α’ τριμήνου διαμορφώθηκε σε 738 εκατ. ευρώ υψηλότερος κατά 15 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2017. Οι επενδυτικές δαπάνες ήταν 19 εκατ. ευρώ έναντι 33 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα δεν αναμένεται βραχυπρόθεσμα η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων, ενώ και η ιδιωτική δραστηριότητα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here