Τον διορισμό τριών νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ισχύ από 28 Νοεμβρίου 2019, ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικής μετόχου της ΕΤΑΔ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν. 4389/2016 και σε συνέχεια της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, της Εντεταλμένου Συμβούλου και ενός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΤΑΔ, αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με μακρά επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και γνώσεις στη διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να διαχειριστούν τις προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες σε σχέση με το ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων που έχει η ΕΤΑΔ, συμβάλλοντας στην αύξηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, ομόφωνα αποφάσισε τον διορισμό των ακόλουθων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ.

1. Στέφανος Δ. Βλαστός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Άκης Μαρκάτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Χαρά Βαρδακάρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το σημερινό επταμελές ΔΣ συμπληρώνεται από τα μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. που διορίστηκαν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΤΑΔ, με ημερομηνία 15.02.2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ καλωσορίζει τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα νέα μέλη και εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Επίσης, ευχαριστεί την προηγούμενη Διοίκηση της ΕΤΑΔ για τη συμβολή της στην πορεία της εταιρείας.

Η ΕΤΑΔ θα συνεχίσει την υλοποίηση του Επιχειρηματικού της Πλάνου, με βασικές προτεραιότητες την ωρίμανση, αποτίμηση και βέλτιστη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, όπως και την αύξηση των εσόδων της. Η επίτευξη των στόχων αυτών αναμένεται να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here