του Βάιου Κρόκου

Πόσο σπουδαία είναι η ευθύνη ενός πλοιοκτήτη απέναντι στα πληρώματα που εργάζονται κάτω από μια ειδικότητα στα διάφορα πλοία των Ναυτιλιακών Εταιριών; Σίγουρα σημαντική καθώς απαιτείται προσεκτικό underwriting για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από εργασίες σε απαιτητικό περιβάλλον. Ποιος όμως έχει τα ηνία σε αυτές τις ασφαλίσεις;

Τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες – πράκτορες) κατέχουν το 75% της πίτας από τα συμβόλαια για τα πληρώματα των πλοίων, ποσοστό ιδιαίτερα μεγάλο, όπως αποτυπώνεται και από τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ

Ακολουθούν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 18,0%, οι απευθείας πωλήσεις 6,4% και η συνεργασία με τράπεζες 0,1%.

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και παλιννοστήσεις-αντικαταστάσεις στο επίκεντρο

Μεγάλη μείωση στις πληρωθείσες αποζημιώσεις για πρόσκαιρη ανικανότητα και μεγάλη αύξηση των αντίστοιχων αποζημιώσεων για παλιννοστήσεις-αντικαταστάσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2017.

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και παλιννοστήσεις-αντικαταστάσεις αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 65,5% των πληρωθεισών αποζημιώσεων του έτους 2017.

Σε γενικές γραμμές, οι βασικότερες καλύψεις στις εν λόγω ασφαλίσεις επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως απώλεια ζωής από ατύχημα, μόνιμη ή μερική ανικανότητα, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, δαπάνες επαναπατρισμού, μεταφορά σορού, απώλεια εισοδήματος κ.α

Ανοδικά η παραγωγή στον κλάδο

Σε άλλα στοιχεία, συνολικά 996 συμβόλαια ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων ήταν σε ισχύ το 2017 (αυξημένα κατά 3,1% σε σχέση με το 2016).

Το αντίστοιχο πλήθος των ασφαλισμένων θέσεων εργασίας ανήλθε στις 20.542 (αυξημένες κατά 5,1%). Δηλώθηκαν 1.611 ζημιές (1.727 το 2016) για τις οποίες πληρώθηκε 0,9 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,6 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2016 ήταν 0,8 εκατ. € και 1,6 εκατ. €.

Όπως αναφέρουν, τέλος, τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, από την μελέτη της εξέλιξης των αποζημιώσεων προκύπτει ότι το συνολικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζημιές κάθε έτους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 2-3
έτη από την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

Insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here