Έρευνα της ΕΑΕΕ αποτυπώνει τις ζημιές που προέκυψαν από τη σεισμική ακολουθία της 19ης Ιουλίου 2019 στην Αθήνα, καθώς και τις εκτιμώμενες αποζημιώσεις.

Η έρευνα στηρίχθηκε στα δεδομένα από 26 ασφαλιστικές επιχειρήσεις–μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 95,7% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η συνολική αποτύπωση των απαντήσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων από τις έως σήμερα αναγγελίες, αναφέρεται σε 3.254ζημιές, των οποίων η αρχική πρόβλεψη ανέρχεται συνολικά σε 16,9εκατ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημιά φθάνει τα 5.205€ για το σύνολο των κινδύνων. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 7,9 εκατ. €.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί κίνδυνοι) με συνολική ασφαλισμένη αξία 1,7δισ. € σε περιοχές που υπήρχαν συνολικά ασφαλισμένα κεφάλαια έναντι κινδύνου σεισμού ύψους 55,9 δισ. €.

Για τις ζημιές που υπέστησαν οι ασφαλισμένες κατοικίες δηλώθηκαν τα ακόλουθα. Τα ποσοστά αναφέρονται στην συμμετοχή των κατοικιών στο αντίστοιχο μέγεθος του συνόλου των κινδύνων.

Για τις ζημιές που υπέστησαν οι ασφαλισμένοι εμπορικοί κίνδυνοι δηλώθηκαν τα ακόλουθα. Τα ποσοστά αναφέρονται στην συμμετοχή των εμπορικών κινδύνων στο αντίστοιχο μέγεθος του συνόλου των κινδύνων.

Για τις ζημιές που υπέστησαν οι ασφαλισμένοι βιομηχανικοί κίνδυνοι δηλώθηκαν τα ακόλουθα. Τα ποσοστά αναφέρονται στην συμμετοχή των βιομηχανικών κινδύνων στο αντίστοιχο μέγεθος του συνόλου των κινδύνων.

Δείτε παρακάτω όλη τη μελέτη:

Ζημιές_σεισμός_Αττική_19_7_2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here