Κατά το έτος 2016 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 793.946 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών). Συνολικά, ο κύκλος εργασιών αυτών των επιχειρήσεων ανήλθε στα 225,9 δισ. ευρώ  το 2016.

Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 132,5 και 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,4 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων το 1,7 εκατομμύριο ήταν μισθωτοί, ενώ σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός των μισθωτών αντιστοιχούσε σε 1,4 εκατομμύρια άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων δαπάνησαν 187,5 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2016, εκ των οποίων τα 99,0 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 8,8 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2016.

Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 255.503 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,2%, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 152.320 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,2% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 118.052 επιχειρήσεις και ποσοστό 14,9%.

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2016, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 45,2% και 102,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 20,7% και 8,1% αντίστοιχα και απόλυτα μεγέθη 46,8 δισεκατομμύρια ευρώ και 18,3 δισεκατομμύρια ευρώ, κατ’ αντιστοιχία.

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2016 ήταν η μεταποίηση με 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ (23,0%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ (23,0%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ (12,5%).

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ (28,2%), η μεταποίηση με 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ (20,0%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ (12,7%).
Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2016 με 708.428 απασχολούμενους (29,9%), εκ των οποίων 470.267 ήταν μισθωτοί (28,3%).
Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 488.149 απασχολούμενους (20,6%), εκ των οποίων 379.905 μισθωτοί (22,9%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης με 311.369 απασχολούμενους (13,2%), εκ των οποίων 254.053 μισθωτοί (15,3%).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here