Την παροχή υπηρεσιών Cybersecurity ανέλαβε πρόσφατα η Space Hellas για την Golf Investment Corporation στο Κουβέιτ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό, Cloud Βased έργο που αφορά Cybersecurity με τη μορφή Μanaged Services, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Space Hellas με την British Telecom.

Ειδικότερα, η Gulf Investment Corporation λαμβάνει μέσω του δικτύου της ΒΤ τις υπηρεσίες Cybersecurity που της παρέχει η Space Hellas.

Οι υπηρεσίες αφορούν BT Cloud SIEM, Security Vulnerability Scanning και Managed IPS/IDS και παρέχονται από 1η Ιουλίου 2019 με τριετές συμβόλαιο.

Η Gulf Investment Corporation είναι ένα υπερεθνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ανήκει εξίσου στα έξι κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δημιουργήθηκε για να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και διαφοροποίηση των κεφαλαιαγορών στην περιοχή, με στόχο να προσφέρει στους τοπικούς και διεθνείς επενδυτές ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων ευκαιριών επενδύσεων. Η ανάγκη δημιουργίας ενός ασφαλούς και ευέλικτου ΙΤ περιβάλλοντος για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της,
οδήγησε τη GIC στη συνεργασία της με την ΒΤ και τη Space Hellas.

Η ΒΤ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διεθνώς σε Security Intelligence και Managed Services που μπορούν να διαγνώσουν κάθε πιθανό κενό ασφαλείας και να δώσουν λύσεις σχετικές με Data Loss Prevention, Encryption, Access to Cloud Services και Information Risk Management. Η Space Hellas παρέχει Cybersecurity Services με κορυφαία τεχνογνωσία στην τεχνολογία δικτυακών και IT υποδομών, σε συνδυασμό με το εξιδεικευμένο προσωπικό που σχεδιάζει και υλοποιεί εξελιγμένες λύσεις, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη. Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας να προτείνει διαρκώς τεχνικές λύσεις βελτίωσης, ως ο σύμβουλος που προστατεύει και υποστηρίζει τον οργανισμό στην παροχή ασφαλών και αποδοτικών υπηρεσιών προ τους τελικούς πελάτες. Η Space Hellas έχει μακρά ιστορία στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών, μιας και για μία ακόμη φορά διαφοροποιείται, χρησιμοποιώντας το portfolio των λύσεων της BT, σε συνδυασμό και συνεργασία με εργαλεία που διαθέτει η ίδια και που είναι σε θέση να διασφαλίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τους πελάτες της.

Όλες οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό και εκμεταλλεύονται στο έπακρο λύσεις και τεχνολογίες που βασίζονται στο Cloud και που παρέχονται από επιλεγμένους παρόχους υψηλών προδιαγραφών, με αποτέλεσμα το προσφερόμενο Security Intelligence να είναι ολοκληρωμένο και μέγιστα αξιόπιστο. Mε την υλοποίηση του εν λόγω έργου η Space Hellas ενισχύει την πολυετή συνεργασία της με την ΒΤ, ακολουθώντας πιστά τη στρατηγική εξωστρέφειας που έχει χαράξει