Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9/12/2019 της κας Πηνελόπης Λαζαρίδου ως νέου εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και του κ. Αθανασίου Σκορδά ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την σημερινή του συνεδρίαση ως εξής:

1. Γεώργιος Περιστέρης – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος,  εκτελεστικό μέλος

2. Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος – Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

3. Μιχαήλ Γουρζής – Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,

4. Άγγελος Μπενόπουλος – Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος  

5. Απόστολος Ταμβακάκης – Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Δημήτριος Αντωνάκος –  εκτελεστικό μέλος  

7. Εμμανουήλ Βράϊλας – εκτελεστικό μέλος  

8. Πηνελόπη Λαζαρίδου – εκτελεστικό μέλος

9. Εμμανουήλ Μουστάκας – εκτελεστικό μέλος

10. Γεώργιος Περδικάρης  – μη εκτελεστικό μέλος

11. Σπυρίδων Καπράλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

12. Αθανάσιος Σκoρδάς – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

13. Gagik Apkarian – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης ορίστηκε  ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος.

Τα Μέλη του Δ.Σ. έχουν την ελληνική υπηκοότητα πλην του κ. Gagik Apkarian, o  οποίος  είναι  Αυστραλός υπήκοος.

Η  θητεία  όλων των Μελών  λήγει  στις  30/6/2021 και το αργότερο την ημερομηνία έως την οποία πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση εντός του 2021.

Σημειώνεται ότι με την παρούσα απόφαση δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας που έχουν ανατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here