Η SOFTONE Global Sustain διοργανώνει στις 4 Οκτωβρίου 2024 το 14ο Athens Sustainability Forum 2024 στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 118 54 Αθήνα).

Το φετινό συνέδριο επικεντρώνεται στην τεχνολογία, την καινοτομία, και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ρόλο τους στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης αρχών και πρακτικών ESG/Sustainability σε ένα ακόμα μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιχειρηματικοί ηγέτες μαζί με επιλεγμένους εκπροσώπους από θεσμικούς φορείς, επενδυτές και σημαντικούς κοινωνικούς εταίρους θα συζητήσουν τις τελευταίες τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες για τη δημιουργία ενός δυναμικού, εξωστρεφούς και βιώσιμου οικοσυστήματος στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Η τεχνολογία, η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν κεντρικό ρόλο στη φετινή θεματολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξειδικευμένες λύσεις και τα εργαλεία που διευκολύνουν την ενσωμάτωση των αρχών ESG και της βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν θέματα όπως η συλλογή, χρήση και διαχείριση δεδομένων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, και οι ψηφιακές πλατφόρμες που υποστηρίζουν τη διαφάνεια και την κοινωνική υπευθυνότητα και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.

Δείτε τους υποστηρικτές του φετινού συνεδρίου εδώ.

Για ατομικές εγγραφές και εταιρικά πακέτα, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sustainabilityforum.gr ή επικοινωνήστε στο email: info@globalsustain.org.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και να συμβάλετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.