Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μάχεται στη Βουλή για να μην ολοκληρωθεί η πώληση της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής που συμφωνήθηκε, νομοθετήθηκε και ξεκίνησε επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής Επικρατείας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Πάνος Σκουρλέτης βομβάρδισε τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα με επιθετικά ερωτήματα που σχετίζονται με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ο κ. Σκουρλέτης ζήτησε

  • «Να μην πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική, να προστατευθούν το δημόσιο συμφέρον και τα εργασιακά δικαιώματα»

Επιπλέον διερωτήθη ποια ήταν αυτή η εκτίμηση που οδήγησε την Εθνική Τράπεζα  αλλά και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην “εκποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής”.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απάντησε ότι

  • “Επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβανόταν η δέσμευση ότι η ΕΤΕ θα εκποιήσει, έως 30 Ιουνίου 2017, όλες τις ασφαλιστικές δραστηριότητές της σε Ελλάδα, Ρουμανία και Κύπρο, με πρόβλεψη τη δυνατότητα διατήρησης ποσοστού 25% των μετοχών της, εάν ο πλειοδότης το ζητούσε.
  • Όμως, παρότι η συμφωνία πώλησης υπεγράφη την 28η Ιουνίου 2017, λόγω μη εκπλήρωσης από πλευράς αντισυμβαλλόμενου ορισμένων αιρέσεων, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
  • Συνεπώς, με δεδομένο ότι η ΕΤΕ δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς αυτές τις δεσμεύσεις, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με νέα απόφασή της, αριθμ. SA. 43365 (2019/N-2), ενέκρινε, στις 10 Μαΐου 2019, την τροποποίηση και παράταση του ως άνω πλάνου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου η Τράπεζα να ολοκληρώσει, εκτός άλλων, το σύνολο των δεσμεύσεων απο-επένδυσης.
  • Συγκεκριμένα, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η νέα δέσμευση η ΕΤΕ να προχωρήσει στην εκποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής σε ποσοστό υψηλότερο, 80% αντί για 75%, έως 31 Δεκεμβρίου 2020″.

Όσο αφορά τις ενέργειες του ΤΧΣ, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε:

  • “Σύμφωνα με ενημέρωση που ζητήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειμένου αυτό να αποφασίσει να παράσχει τη συναίνεσή του για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, το Ταμείο ζήτησε και έλαβε, όπως ορίζεται από την αντίστοιχη πολιτική του, εκθέσεις από διεθνείς και εγχώριους ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους αναγνωρισμένου κύρους σχετικά με την εκτίμηση ως προς την αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής, το εύλογο του τιμήματος πώλησης των μετοχών της, καθώς και την ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.
  • Επιπλέον, το Ταμείο, προτού προβεί στην παροχή της ανωτέρω συναίνεσής του, ζήτησε και έλαβε και γνωματεύσεις από αναγνωρισμένα νομικά γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και από διεθνή ελεγκτικό οίκο.
  • Τέλος, είναι προφανές ότι ζητήματα που έχουν ως αντικείμενο μελλοντικούς σχεδιασμούς, σχετίζονται με τον αγοραστή”.

Ολόκληρη η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στην Επίκαιρη Ερώτηση του κ. Σκουρλέτη:

Μια σύντομη – πρόσφατη – ιστορική διαδρομή είναι χρήσιμη και κατατοπιστική.

Γιατί η Ερώτησή σας κάνει ένα χρονικό άλμα από το 2014 στο 2022, αγνοώντας – προφανώς εσκεμμένα – την περίοδο της δικής σας διακυβέρνησης.

Αξιότιμε κύριε. Συνάδελφε,

Είμαι βέβαιος πως γνωρίζετε ότι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελεί υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) και δέσμευση που έχει αναλάβει η Ελληνική Δημοκρατία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του πλάνου αναδιάρθρωσής της, από το 2015 (4 Δεκεμβρίου 2015) (Απόφαση SA. 43365 (2015/Ν)).

Τότε, με την 3η αχρείαστη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, επί ημερών «υπερήφανης» διαπραγμάτευσης.

Συγκεκριμένα, τότε, μεταξύ άλλων, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβανόταν η δέσμευση ότι η ΕΤΕ θα εκποιήσει, έως 30 Ιουνίου 2017, όλες τις ασφαλιστικές δραστηριότητές της σε Ελλάδα, Ρουμανία και Κύπρο, με πρόβλεψη τη δυνατότητα διατήρησης ποσοστού 25% των μετοχών της, εάν ο πλειοδότης το ζητούσε.

Όμως, παρότι η συμφωνία πώλησης υπεγράφη την 28η Ιουνίου 2017, λόγω μη εκπλήρωσης από πλευράς αντισυμβαλλόμενου ορισμένων αιρέσεων, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Συνεπώς, με δεδομένο ότι η ΕΤΕ δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς αυτές τις δεσμεύσεις, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με νέα απόφασή της, αριθμ. SA. 43365 (2019/N-2), ενέκρινε, στις 10 Μαΐου 2019, την τροποποίηση και παράταση του ως άνω πλάνου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου η Τράπεζα να ολοκληρώσει, εκτός άλλων, το σύνολο των δεσμεύσεων απο-επένδυσης.

Συγκεκριμένα, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η νέα δέσμευση η ΕΤΕ να προχωρήσει στην εκποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής σε ποσοστό υψηλότερο, 80% αντί για 75%, έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Προτάθηκε, δηλαδή, η δυνατότητα διατήρησης ποσοστού συμμετοχής 20% αντί για 25%, το οποίο μαζί με τις λοιπές επικαιροποιημένες δεσμεύσεις εκτιμήθηκε, από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως επαρκές μέτρο αντιστάθμισης τυχόν πρόσθετων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που προκαλούνται από την καθυστέρηση της ιδιωτικοποίησης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Συνεπώς συμπερασματικά, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Δημοκρατία ανέλαβε σειρά δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων και την επιβεβαίωση πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Είχε τη δυνατότητα, το 2015 και το 2019, να αλλάξει προγενέστερες αποφάσεις.

Αλλά δεν το έπραξε.

Τουναντίον, δεσμεύτηκε στη διάθεση πώλησης μετοχής της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Και μάλιστα δεσμεύτηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό πώλησης μετοχών, 80% αντί για 75%, σε σχέση με αυτά που είχαν αποφασιστεί από προηγούμενες Κυβερνήσεις.

Και επιχείρησε να εκτελέσει τη δέσμευση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ, το 2017 και το 2018, ανεπιτυχώς.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Αξιότιμε κε. Συνάδελφε,

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η Τράπεζα διενήργησε διεθνή διαδικασία δημοπρασίας, με στόχο την επίτευξη της επωφελέστερης έκβασης για την Τράπεζα και τους μετόχους της.

Ακολουθήθηκε διαδικασία σύμφωνη με την εγκεκριμένη και ισχύουσα πολιτική απο-επενδύσεων της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές, εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί, νομικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, με μεγάλη εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, συνέδραμαν την Τράπεζα στην προετοιμασία της συναλλαγής, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της διαδικασίας πώλησης, την αξιολόγηση των προσφορών και τις διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ως τελικό βήμα της εν λόγω διαδικασίας, πριν την έγκριση της συναλλαγής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση, από εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, του ευλόγου του τιμήματος.

Η διαδικασία πώλησης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, εξαιτίας όμως των δυσμενών συνθηκών που προκάλεσε – παγκοσμίως – η πανδημία, η μοναδική δεσμευτική προσφορά από την CVC Capital Partners υποβλήθηκε τελικώς, αναθεωρημένη, την 11η Σεπτεμβρίου 2020.

Η συμφωνία αγοραπωλησίας υπεγράφη, τελικά, στις 26 Μαρτίου 2021, και αφορά στην πώληση ποσοστού 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής στη CVC Capital Partners.

Όπως ήδη ανέφερα, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό συγκεκριμένες και συμφωνημένες στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών αιρέσεις, με τα μέρη και τους συμβούλους αυτών να βρίσκονται σε μεταξύ τους συνεργασία καθώς και σε επαφές με τις αρμόδιες Αρχές, ώστε – το συντομότερο δυνατόν – οι εν λόγω αιρέσεις να έχουν πληρωθεί.

Σύμφωνα με ενημέρωση που ζητήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειμένου αυτό να αποφασίσει να παράσχει τη συναίνεσή του για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, το Ταμείο ζήτησε και έλαβε, όπως ορίζεται από την αντίστοιχη πολιτική του, εκθέσεις από διεθνείς και εγχώριους ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους αναγνωρισμένου κύρους σχετικά με την εκτίμηση ως προς την αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής, το εύλογο του τιμήματος πώλησης των μετοχών της, καθώς και την ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Επιπλέον, το Ταμείο, προτού προβεί στην παροχή της ανωτέρω συναίνεσής του, ζήτησε και έλαβε και γνωματεύσεις από αναγνωρισμένα νομικά γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και από διεθνή ελεγκτικό οίκο.

Τέλος, είναι προφανές ότι ζητήματα που έχουν ως αντικείμενο μελλοντικούς σχεδιασμούς, σχετίζονται με τον αγοραστή