Αλλάζουν όλα στη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων και την μέγιστη διαφάνεια στην χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Σήμερα, στη 1 το μεσημέρι , ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο Αναπληρωτής ΥπΟικ Νίκος Παπαθανάσης παρουσιάζουν το νομοσχέδιο για τη Σύσταση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει:

  • Πλήρη έλεγχο για το σύνολο των δημοσίων έργων μέσω ειδικού μηχανισμού
  • Ταχύτερες διαδικασίες ένταξης στο νέο πρόγραμμα των νέων έργων
  • Αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, εθνικών και κοινοτικών.
  • Ταχύτερη χρηματοδότηση με ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών.
  • Ειδική εποπτεία έργων που αφορούν την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών
  • Διαχωρισμό των έργων με εθνική χρηματοδότηση και εκείνων που συγχρηματοδοτούνται με την αρωγή ευρωπαϊκών φορέων.
  • Διαχείριση κόστους συντήρησης των έργων που έχουν δοθεί σε χρήση.
  • Ανάλυση του κόστους που θα αναλάβει το Δημόσιο για τη συμμετοχή του σε κάθε σχεδιαζόμενο ΣΔΙΤ.
  • Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε σε κάθε έργο να παρακολουθείται η ροή του χρήματος αλλά και η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου σε κάθε στάδιο της επένδυσης.

 

Στόχος είναι να απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να παρακολουθείται κάθε ευρώ που εκταμιεύεται για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμένου έργου.

Φέτος το πρόγραμμα του ΠΔΕ είναι από τα μεγαλύτερα στην πρόσφατη ιστορία της χώρας και φτάνει τα 12 δισ. ευρώ.

Η ταχύτητα απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων και οι σταθερές εκταμιεύσεις των επιχορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι κρίσιμη παράγοντες για να πετύχει η χώρα τους ρυθμούς ανάπτυξης που προβλέπει ο Προϋπολογισμός. 

Φέτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, η συνολική χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΕ συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να φτάσει 12,167 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 5,2% του ετήσιου ΑΕΠ και αναμένεται να συμβάλλει στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης με ποσοστό πάνω από 65%.

Τα κονδύλια του ΠΔΕ αναλύονται σε 6,5 δισ. ευρώ για συγχρηματοδοτούμενα έργα, 2,050 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,617 δισ. ευρώ για έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.