Η SIAυπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη WizKey, μια fintech που προσφέρει προηγμένες λύσεις για την πιστωτική αγορά, για το λανσάρισμα μιας καινοτόμου πλατφόρμας διαθέσιμης σε τράπεζες, funds και χρηματοοικονομικούς φορείς για τη διαπραγμάτευση πιστώσεων σε blockchain και την προώθηση μεγαλύτερης ρευστότητας προς όφελος των ΜΜΕ.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην υλοποίηση ενός οικοσυστήματος όπου οι παράγοντες του χρηματοπιστωτικού τομέα μπορούν να δημιουργήσουν μια διαφανή, αποτελεσματική και ρευστή δευτερογενή πιστωτική αγορά. Αυτό θα καταστήσει δυνατή τη διαχείριση, μέσω της τεχνολογικής υποδομής της SIA, ολόκληρης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και εκχώρησης πιστώσεων, ακόμα και εντός του πλαισίου τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), η ονομαστική αξία των δανείων υπό καθεστώς αναστολής πληρωμών από τον Ιούνιο του 2020 ανήλθε σε €871 δισεκατομμύρια. Η Γαλλία έχει το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (255 δισεκατομμύρια ευρώ), ακολουθούμενη από την Ισπανία (187 δισεκατομμύρια ευρώ) και την Ιταλία (156 δισεκατομμύρια ευρώ).

Κάθε χαρτοφυλάκιο πιστώσεων στην πλατφόρμα έχει το δικό του μόνιμο χώρο δεδομένων όπου το ιστορικό, τα έγγραφα και όλα τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων δέουσας επιμέλειας είναι διαθέσιμα και επικυρωμένα χάρη στην τεχνολογία DLT, αποφεύγοντας τους κινδύνους ασύμμετρων πληροφοριών και προστατεύοντας τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Μέσω της χρήσης έξυπνων συμβολαίων, η πίστωση ψηφιοποιείται στην υποδομή της SIA, επιτρέποντας σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές ιδιωτικές και δημόσιες δημοπρασίες και να μεταφέρουν χαρτοφυλάκια πιστώσεων με λίγα μόνο κλικ.

«Η δημιουργία ενός προηγμένου οικοσυστήματος για διαπραγμάτευση πιστώσεων αντιπροσωπεύει μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο βασισμένη στο blockchain, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εστίαση της SIA στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την οικονομική κοινότητα. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου που λανσάρεται μαζί με τη Wizkey είναι να υποστηρίξει τις τράπεζες στη διαχείριση πιστώσεων, ιδίως μη εξυπηρετούμενων, με τυποποιημένο και ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τις ενδείξεις των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών», είπε ο Daniele Savarè, Director of Innovation & Business Solutions στη SIA.

«Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 μας έχει ήδη δείξει πώς η αναποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να θέσει υπό πίεση ολόκληρο το κράτος και να προκαλέσει σοβαρούς συστημικούς κινδύνους. Είναι ολοένα και πιο εμφανές ότι χρειαζόμαστε τεχνολογικά προηγμένα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε το επόμενο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων , το οποία συνδέεται στενά με την τρέχουσα ύφεση και θα εκδηλωθεί ακόμη πιο έντονα τα επόμενα χρόνια. Η συνεργασία με τη SIA αποτελεί βασικό σημείο εκκίνησης για την προώθηση μιας συστημικής πρωτοβουλίας για όλους τους χρηματοοικονομικούς φορείς στο πλαίσιο μιας νέας ιταλικής ψηφιακής αναγέννησης. Χάρη στην εκθετική βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής, είναι ήδη δυνατό να δημιουργηθεί μια διαφανής, ρευστή και αποτελεσματική δευτερογενής αγορά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ωφελώντας έτσι ολόκληρο το σύστημα της χώρας», σχολίασε ο Marco Pagani, CEO και ιδρυτής της WizKey.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here