Είσοδο στην αγορά χρηματοδότησης «κόκκινων» δανείων επιχειρούν οι servicers, με τις πρώτες τέτοιες κινήσεις να ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα. 

Πιο αναλυτικά, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να προχωρούν στην αναχρηματοδότηση ή την αναδιάρθρωση δανεισμού ενός δανειολήπτη δυνάμει σχεδίου αναδιάρθρωσης. Απαραίτητη προυπόθεση, βέβαια, είναι να λάβουν τη σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), η οποία προβλέπει ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο, ύψους  100.000 ευρώ, σε μετρητά, το οποίο θα πρέπει να έχουν καταβάλει σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα. Το αρχικό ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο που έχουν το δικαίωμα, κατόπιν άδειας της ΤτΕ, να χορηγούν πιστώσεις, ανέρχεται στο ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια  μειωθούν κάτω από το ποσό του ελάχιστου κεφαλαίου, η ΤτΕ δίνει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, διαφορετικά προχωρεί στην ανάκληση της άδειάς τους.