Συντονισμένη παρέμβαση προκειμένου να επιτύχει την τροποποίηση επιμέρους αναφορών σε άρθρα του ν. 4583/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία IDD περί διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων, δρομολογεί ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, για το οποίο ο ΣΕΜΑ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεσα διορθωτική νομοθέτηση, αφορά στον περιορισμό, όπως προβλέπει ο νέος νόμος, της δυνατότητας έκδοσης Πιστοποιητικού Ασφάλισης από τους Μεσίτες Ασφαλίσεων. Σημειωτέων δε, ότι τέτοιος περιορισμός δεν προκύπτει από κανένα άρθρο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ.

Προκειμένου να επιτύχει το στόχο του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ, με τη στήριξη του συνόλου των φορέων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και έχοντας διαμορφώσει πλήρως τη θέση του, έχει ζητήσει τη συνδρομή και της BIPAR, του πανευρωπαϊκού φορέα εκπροσώπησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των μεσιτών ασφαλίσεων, ώστε να στηριχθεί στο ειδικό βάρος, τη γνώση και την εμπειρία του εν λόγω φορέα και να αποτυπωθεί ξεκάθαρα η ευρωπαϊκή πρακτική που ισχύει και εφαρμόζεται για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της εν λόγω πρωτοβουλίας, ο ΣΕΜΑ προτίθεται να προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη ή και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ώστε να εξασφαλίσει την προώθηση και ψήφιση από τη Βουλή σχετικής τροπολογίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here