Η Schroders παρουσιάζει το Schroder ISF European Equity Impact, μια στρατηγική που δημιουργήθηκε σε ανταπόκριση στη ζήτηση των επενδυτών για επενδυτικές ευκαιρίες σε Ευρωπαϊκές μετοχές που έχουν αντίκτυπο.

Τη διαχείριση του Schroder ISF European Equity Impact θα αναλάβουν οι Leon Howard-Spink και Paul Griffin, επαγγελματίες διαχειριστές ευρωπαϊκών μετοχικών κεφαλαίων με περισσότερα από 25 και 20 χρόνια επενδυτικής εμπειρίας αντίστοιχα.

Το Α/Κ αποτελείται από ένα συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο εξαιρετικά καινοτόμων, εισηγμένων στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρειών που συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Ενσωματώνει επίσης το Impact Framework της Schroders, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την BlueOrchard, λαμβάνοντας κορυφαία βαθμολογία από την BlueMark για την ευθυγράμμισή του με τις αρχές λειτουργίας για τη διαχείριση του αντίκτυπου.

Η επενδυτική διαδικασία περιλαμβάνει εκτεταμένο έλεγχο δέουσας επιμέλειας με τη μορφή ιδιόκτητων impact scorecards.

Η ενεργή συμμετοχή και δέσμευση αποτελούν το κλειδί, με το A/K να ενσωματώνει πολυετή σχέδια δέσμευσης, τα οποία αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τον επικεφαλής δέσμευσης της Schroders, για κάθε επένδυση του χαρτοφυλακίου. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι οι εταιρείες ενθαρρύνονται ενεργά να βελτιώσουν τον αντίκτυπό τους με την πάροδο του χρόνου. 

Ως Α/K με χαρακτηριστικά του άρθρου 9 του SFDR, η διάθεσή του αντανακλά την αφοσίωση της Schroders στην ενσωμάτωση κριτηρίων επιλογής επενδύσεων που έχουν αντίκτυπο εντός των στρατηγικών της σε διάφορες περιοχές.

Ο Leon Howard-Spink, διαχειριστής Α/K της Schroders, δήλωσε: 

“Το εκτεταμένο Impact Framework της Schroders εντοπίζει καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τους SDGs στόχους. Ενσωματώνοντας κριτήρια επιλογής που αφορούν τον αντίκτυπο στον τρόπο επιλογής μετοχών, πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, στοχεύοντας παράλληλα σε ελκυστικές μακροπρόθεσμες αποδόσεις για τους επενδυτές μας”.

Ο Paul Griffin, διαχειριστής Α/K της Schroders, σχολίασε: 

“Μέσω της ενεργής συμμετοχής και δέσμευσης, στοχεύουμε όχι μόνο να επενδύουμε σε εταιρείες που έχουν θετικό αντίκτυπο, αλλά και να υποστηρίζουμε ενεργά την πορεία τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεργαζόμενοι στενά με τις εταιρείες, μπορούμε να προωθήσουμε ουσιαστικές αλλαγές και να συμβάλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον”.