Οι μηχανικοί της SABO Marine Services ολοκλήρωσαν πρόσφατα με επιτυχία 4 διαδοχικούς δεξαμενισμούς ηλεκτρονικών μηχανών, εντός διαστήματος 45 ημερών, εδραιώνοντας έτσι μια ισχυρή παρουσία στην αγορά των δεξαμενισμών.

 

Ήδη από το πρώτο πεντάμηνο του 2023, η SABO Marine Services συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνεχώς νέες συνεργασίες, με βασικούς παίκτες της ναυτιλιακής αγοράς.

 

Μερικές από τις προσφερόμενες παροχές της είναι: on board εκπαιδευτικά σεμινάρια ηλεκτρονικής μηχανής, αξιολόγηση απόδοσης της κύριας μηχανής μέσω ειδικής πλατφόρμας, εγκατάσταση EPL & ρύθμιση Governor καθώς και αναβάθμιση λειτουργικού του συστήματος εσωλίπανσης Alpha Lubrication.

 

Οι παραπάνω είναι ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρει η  SABO Marine Services, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και απόδοσης των στόλων πλοίων και ευρύτερα στην εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη της Ναυτιλιακής Κοινότητας.

Ο Όμιλος SABO ιδρύθηκε το 1984 & δραστηριοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού. Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Βόρειας και Λατινικής Αμερικής και περισσότερους από 350 εργαζομένους, εξάγοντας το 60% του κύκλου εργασιών του.

Ο Όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό σε εξειδικευμένους βιομηχανικούς κλάδους όπως η κεραμοποιία, η ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, οι ρομποτικές εφαρμογές, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες και αυτοματισμοί, συστήματα logistics σε τρόφιμα, ποτά και φάρμακα, η κατασκευή έργων υποδομής και βιομηχανικών κτιρίων, η βαριά βιομηχανία, και, πρόσφατα, η ναυτιλία.