Εξώδικο έστειλε προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Ολλανδική επενδυτική εταιρεία Reggeborgh, διαμαρτυρόμενη για το “απίστευτο γεγονός” της μη ενημέρωσής της μέχρι σήμερα, σχετικά με τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής της περασμένης Δευτέρας, 29ης Νοεμβρίου 2021 και τις συναφείς παράνομες διαρροές προς τον Τύπο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που βασίζονται σε πληροφορίες και όχι επίσημες ανακοινώσεις, η Reggeborgh τελούσε υπό διερεύνηση για υποτιθέμενο “έλεγχο” της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε “συνεννόηση” με το επενδυτικό fund Atlas του Marcel von Poecke.

Γι’ αυτά τα δημοσιεύματα, η Reggeborgh είχε ζητήσει από το Δ.Σ. της Επιτροπής επίσημη ενημέρωσή της, με εξώδικη διαμαρτυρία της, την 1η Δεκεμβρίου 2021.

Αφού δεν πήρε απάντηση η Reggeborgh ζητά εκ νέου, εντός 3 ημερών από τη λήψη του  νέου εξωδίκου της, να της κοινοποιηθούν οι αποφάσεις του Δ.Σ. που την αφορούν και η σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαφορετικά θα θεωρήσει την παράλειψη αυτή ως επιβεβαίωση των διαρροών και φημών που “ανακυκλώνονται” σε διάφορα sites.

Η Reggeborgh επισημαίνει ότι έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια άνω των 200 εκατ. Ευρώ στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ αλλά και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Εντούτοις, υφίσταται άνιση και διακριτική μεταχείριση κατά παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου και βλάβη των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και ζημία της εθνικής οικονομίας.
  • Η Ολλανδική εταιρεία κοινοποίησε την εξώδικη δήλωσή της προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την ενεργοποίησή του.

Κατά συνέπεια,  η Reggeborgh θα υποχρεωθεί να θεωρήσει ως υπεύθυνα τα μέλη του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραβίαση απορρήτου, καθώς επίσης για κάθε ζημία και βλάβη της επιχειρηματικής της υπολήψεως, οπουδήποτε αυτή επέλθη, εγείροντας σχετικές αγωγές τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ολλανδία (χώρα εθνικότητάς της) και σε χώρες όπου η εταιρεία διατηρεί σημαντικές εταιρικές συμμετοχές (Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς).

Αντίστοιχα, θα υποχρεωθεί να ζητήσει από τις αρμόδιες Αρχές στις ως άνω δικαιοδοσίες τον εντοπισμό και καταλογισμό ποινικών ευθυνών για κάθε εις βάρος της παράνομη συμπεριφορά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here