Σε ιδιαίτερα καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον Σύλλογο Προσωπικού Alpha Bank και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Β. Ψάλτη. Και τούτο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης, την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και κυρίως την ενδυνάμωση της θέσης των εργαζομένων στην πορεία ανασυγκρότησης της Τράπεζας και την επιβεβαίωση της ηγετικής παρουσίας της στο τραπεζικό σύστημα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Τάσος Γκιάτης αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank, τονίζοντας για μία ακόμη φορά ότι σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις (αξιολόγηση-εξέλιξη-αμοιβή και παραγωγικότητα) ο Σύλλογος έδωσε το δικό του στίγμα ως μία σύγχρονη συνδικαλιστική ευρωπαϊκή οργάνωση.

Παράλληλα, δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο Σύλλογος δεν μηδενίζει οποιασδήποτε μορφής οικονομική παροχή που βασίζεται στην αξιολόγηση των εργαζομένων τονίζοντας όμως ότι αυτή η πολιτική δεν μπορεί να καταργεί οριζόντιες οικονομικές ενισχύσεις.

Παράλληλα τόνισε ότι «εξ’ αυτού του λόγου θεωρούμε πολύ σημαντική την πρωτοβουλία της Τράπεζας για την εμπροσθοβαρή καταβολή των αυξήσεων της Κλαδικής Σύμβασης ΟΤΟΕ-Τραπεζών από 1.4.2024».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Β. Ψάλτης τόνισε ότι η Τράπεζα εξαντλεί τα περιθώρια προκειμένου να υποστηρίξει τους ανθρώπους της σε αυτό το περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, επιτυγχάνοντας την εμπροσθοβαρή καταβολή της Κλαδικής Σύμβασης.

Ο Σύλλογος εκτιμά ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι ο κ. Ψάλτης επιβεβαίωσε ότι θεωρεί τη συνδρομή όλων των συναδέλφων ως αποφασιστικής σημασίας τόσο για την επιτυχή υλοποίηση των μέχρι σήμερα δράσεων που έφεραν την Τράπεζα σε θέση ισχύος όσο, βεβαίως και για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί με ορίζοντα το 2025.

Ο κ. Β. Ψάλτης παρείχε τη διαβεβαίωση ότι ο στόχος είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υποδομές των κρίσιμων για το μέλλον της Τράπεζας περιοχών, η περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται στους πελάτες μας και βεβαίως η διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Παράλληλα αναγνώρισε πως για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί απαιτείται δημιουργία διαφορετικών μονοπατιών εξέλιξης των συναδέλφων και ανάδειξής τους στην Τράπεζα και στη συνέχεια η εκπαίδευση και εντατικότερη ενημέρωση τους, ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας μας.

Τέλος ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank τονίζει ότι ο βασικός άξονας της πολιτικής του είναι ο αξιόπιστος διάλογος και η συνεργασία για την επίλυση των μεγάλων θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους.

‘Αμεσα θα λειτουργήσουν όλες οι επιτροπές στις οποίες συμμετέχει ο Σύλλογος (ψηφιακός μετασχηματισμός, εξελικτική πορεία εργαζομένων, Υγεία και Ασφάλεια) όπου υπεύθυνα με επεξεργασμένες προτάσεις θα αποδείξει, για μία ακόμη φορά, ότι ο Σύλλογος είναι εδώ, στηρίζει τη θέση των εργαζομένων και φυσικά στηρίζει με απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο την προσπάθεια ανοδικής πορείας της Τράπεζας.