Ποιος ελέγχει τον παγκόσμιο πλούτο;

Το 2022, οι εκατομμυριούχοι του κόσμου κατείχαν σχεδόν το ήμισυ του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών. Μια σειρά χαμηλών επιτοκίων οδήγησαν τις μετοχές και τις αξίες των ακινήτων να εκτιναχθούν στα ύψη, και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία συγκαταλέγονται δυσανάλογα μεταξύ των πλουσιότερων στον κόσμο.

Ενώ η απότομη αύξηση των επιτοκίων μείωσε αυτές τις περιουσίες το 2022, το μερίδιο του πλούτου που ελέγχεται από τον παγκόσμιο πληθυσμό εκατομμυριούχων παραμένει σημαντικό.

Το παραπάνω γράφημα δείχνει την κατανομή του παγκόσμιου πλούτου των νοικοκυριών, με βάση την ετήσια έκθεση παγκόσμιας περιουσίας της UBS για το 2023.

Η διανομή του παγκόσμιου πλούτου

Ο παγκόσμιος καθαρός ιδιωτικός πλούτος ανήλθε σε 454,4 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Δείτε πώς κατανεμήθηκε σε διάφορα επίπεδα καθαρής θέσης, η οποία λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά και πραγματικά assets ενός ατόμου, όπως η στέγαση, και αφαιρεί το χρέος του:

Net Worth Number of Adults Share of Adults Total Wealth Share of Global Wealth
More than $1 million 59.4M 1.1% $208.3T 45.8%
$100,000 to $1 million 642.0M 12.0% $178.9T 39.4%
$10,000 to $100,000 1.8B 34.4% $61.9T 13.6%
Less than $10,000 2.8B 52.5% $5.3T 1.2%

Το υψηλότερο “σκαλί”, ελέγχει 208,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πλούτο, ή το 45,8% του συνόλου παγκοσμίως. Μόλις το 1,1% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία.

Εκείνοι με $100.000 έως $1 εκατομμύριο έχουν το επόμενο μεγαλύτερο μερίδιο, στο 39,4% του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών.

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο πλούτος αρχίζει να μειώνεται δραματικά στην επόμενη κατηγορία. Οι άνθρωποι με $10.000 έως $100.000 ελέγχουν μόλις το 13,6% του παγκόσμιου πλούτου. Ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων της παγκόσμιας μεσαίας τάξης έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, λόγω της ταχείας επέκτασης της Κίνας.

Είναι ενδιαφέρον ότι το χαμηλότερο τμήμα του πλούτου έχει συρρικνωθεί σημαντικά από το 2000. Μεταξύ 2000 και 2022, μειώθηκε από 80,7% σε 52,5% του παγκόσμιου πληθυσμού και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να μειώνεται. Παρόλα αυτά, το συνολικό μερίδιο του πλούτου που ελέγχεται από αυτήν την κλίμακα είναι μόλις 1,2% του παγκόσμιου συνόλου.
Μελλοντικές προοπτικές

Μέχρι το 2027, ο παγκόσμιος πλούτος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 629 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ακολουθεί η πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθεί η κατανομή του πλούτου:

Net Worth Percent of Global Adults
2000
Percent of Global Adults
2022
Percent of Global Adults
2027P
More than $1 million 0.4% 1.1% 1.5%
$100,000 to $1 million 5.5% 12.0% 14.8%
$10,000 to $100,000 13.4% 34.4% 37.0%
Less than $10,000 80.7% 52.5% 46.6%